catalizador

1
katalizatzaile > catalizador (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin gauza bera itsasgarri, katalizatzaile eta gainerako konposatu kimikoekin. Haz lo mismo para los pegamentos, catalizadores y demás compuestos quí­micos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kontuz ibili behar dugu plastikoen katalizatzaileekin eta plastikoen itsasgarriekin; izan ere, batzuetan, prozesu kimikoaren ondorioz, soldatu beharreko plastikoak disolbatzen dituzte, eta aurrekoaren antzeko lesioa eragin diezaguke. Debemos prestar atención a los catalizadores de plásticos y a algunos pegamentos de plásticos que suelen actuar quí­micamente disolviendo los plásticos que se van a soldar y nos pueden originar una lesión similar a la anterior.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsatzaile kimikoak disolbatzaileek, pintura-hautsak, masillek, katalizatzaileek eta erabilitako gainerako produktuek sortzen dituzte. Los contaminantes quí­micos proceden de disolventes, polvo de pintura, masillas, catalizadores y demás productos utilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Plastikoa (beroa edo katalizatzaileak eta itsasgarriak erabiliz) Plástico (por calor o empleando catalizadores y pegamentos)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katalizatzaileekin kontaktua izatea Contacto con catalizadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erreakzioaren eta katalizatzaileetako produktu kimikoen beroa Calor de reacción y productos quí­micos procedentes de los catalizadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erredura kimikoen kasuan, baterien azido, katalizatzaile eta abarren kasuan alegia, ikertu zer ekintza egin behar diren, eta zer baliabide izan behar diren lantegian, arazorik ez izateko. En el caso de quemaduras de tipo quí­mico, como el ácido de las baterías, catalizadores, etc. investiga las acciones distintas a realizar y los medios necesarios que tenemos que tener en el taller para no tener problemas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan