katalizatzaile Bilatu katalizatzaile testuinguru gehiagotan

1
katalizatzaile > catalizador (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin gauza bera itsasgarri, katalizatzaile eta gainerako konposatu kimikoekin. Haz lo mismo para los pegamentos, catalizadores y demás compuestos quí­micos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kontuz ibili behar dugu plastikoen katalizatzaileekin eta plastikoen itsasgarriekin; izan ere, batzuetan, prozesu kimikoaren ondorioz, soldatu beharreko plastikoak disolbatzen dituzte, eta aurrekoaren antzeko lesioa eragin diezaguke. Debemos prestar atención a los catalizadores de plásticos y a algunos pegamentos de plásticos que suelen actuar quí­micamente disolviendo los plásticos que se van a soldar y nos pueden originar una lesión similar a la anterior.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsatzaile kimikoak disolbatzaileek, pintura-hautsak, masillek, katalizatzaileek eta erabilitako gainerako produktuek sortzen dituzte. Los contaminantes quí­micos proceden de disolventes, polvo de pintura, masillas, catalizadores y demás productos utilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Plastikoa (beroa edo katalizatzaileak eta itsasgarriak erabiliz) Plástico (por calor o empleando catalizadores y pegamentos)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katalizatzaileekin kontaktua izatea Contacto con catalizadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erreakzioaren eta katalizatzaileetako produktu kimikoen beroa Calor de reacción y productos quí­micos procedentes de los catalizadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erredura kimikoen kasuan, baterien azido, katalizatzaile eta abarren kasuan alegia, ikertu zer ekintza egin behar diren, eta zer baliabide izan behar diren lantegian, arazorik ez izateko. En el caso de quemaduras de tipo quí­mico, como el ácido de las baterías, catalizadores, etc. investiga las acciones distintas a realizar y los medios necesarios que tenemos que tener en el taller para no tener problemas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

katalizatzaile > catalizador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animatzaile turistikoaren funtzioak oso zabalak dira, baina funtzioetako bat da bideratzailea izatea, turista inguruneko kulturarekin ohiturekin eta abarrekin harremanetan jarriko duen katalizatzailea izatea. Las funciones del animador turístico son muy amplias, y una de ellas es la de ser un facilitador, un catalizador que ponga en contacto al turista con la cultura costumbres, etc. de la zona en la que se encuentra.

Materiala: Animazio turistikoa

Errazte-funtzioan, animatzaileak katalizatzailearena egiten du; hau da, bera gabe gauzatzeko berezko helburua duen eta berari esker hemen eta orain gertatzen den erreakzio bat eragin eta bizkortzen du. El animador desempeña en esta función el papel de un catalizador es decir, provoca y acelera una reacción cuya finalidad natural es llegar a completarse sin él, pero que gracias a él se realiza aquí y ahora.

Materiala: Animazio turistikoa

nHaren funtzioek lotura estua dute animazioaren funtzioekin Beraz, funtzio sozialaren katalizatzaile bideratzaile eta antolatzaileak dira; funtzio kulturalari dagokionez, turista integratzen dute ingurunean jolas-jardueren bitartez; eta,marketin-funtzioarekin, bezeroa fidelizatzen dute, hotelean bizi dituen esperientziak bakarrak eta errepikaezinak direla sentiaraziz. nSus funciones están muy relacionadas con las de la animación por tanto desempeñan una labor como catalizadores facilitadores y organizadores de la función social, su función cultural integra al turista en el ambiente en el que se haya a través de las actividades lúdicas que organiza y fideliza al cliente con la función demarketing, haciéndole experimentar sus vivencias en el hotel como única e irrepetibles.

Materiala: Animazio turistikoa