erreferentzia-puntu Bilatu erreferentzia-puntu testuinguru gehiagotan

1
erreferentzia-puntu > punto de referencia (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mahaia artikulatua bada (ikusi 713. irudia), mahaiaren erdialdea hartu behar da erreferentzia-puntutzat. En mesas articuladas, como la de la figura 713, se toma como punto de referencia el centro de la mesa.

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur horretako bi erpinak erreferentzia-puntutzat hartu eta bi zuzen marratu behar ditugu habe etzanaren luzetara. Hain zuzen ere, gidariarena egiten dute zuzenok, eta gainerako oholak non jarri behar ditugun zehazten dute. Tomando como punto de referencia los dos vértices de este extremo, se trazan a todo lo largo del durmiente, dos rectas que servirán de guías y determinarán la exacta colocación de las demás tablas.

Materiala: Egurraren teknologia

erreferentzia-puntu > punto de referencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Normalean, azpitik edo gainetik egongo gara, baina hurbiltzeko erreferentzia-puntua dira. Lo usual es estar por encima o por debajo de ellos, pero son el punto de referencia al que acercarnos.

Materiala: Sistemen integrazioa

Saiatu gauez zure fatxada eta errotulua erreferentzia-puntu bihurtzen: gera dadila guztia errotuluaren gainetik edo azpitik. Procura hacer de tu fachada y de tu rótulo de noche un punto de referencia, de modo que todo esté más arriba o más abajo de tu rótulo

Materiala: Sistemen integrazioa

Matematikan, koordenatu polarren sistema dimentsio biko koordenatuen sistema bat da. Hartan, plano bateko puntu bakoitza distantzia erradial batek (erreferentzia-puntu batetik edo jatorritik abiatuta) eta angelu batek zehazten dute (erradioaren norabidearen erreferentzia-norabide batetik). En matemáticas, el sistema de coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto en un plano está determinado por una distancia radial desde un sistema de coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto" target="_blank">sistema de coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto de referencia u origen y un ángulo desde una dirección de referencia de la dirección del radio

Materiala: Sistemen integrazioa

erreferentzia-puntu > punto de referencia (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondorioz, SIko presio-unitateetan ez da zehazten erreferentzia-puntua. Izan ere, inguruko presio atmosferikoarekiko presioa izango da teknikan beharko dugun presio diferentzial bakarra,; balio hori erabiliko dugu, adibidez, zilindro pneumatiko batek eragindako indarra kalkulatzeko. Por lo tanto en las unidades de presión del SI, no queda reflejado el punto de referencia puesto que en la técnica sólo se precisa la presión diferencial en relación con la presión atmosférica existente y este valor se utiliza, por ejemplo, para calcular la fuerza ejercida por un cilindro neumático.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Erreferentzia-puntu gisa, k < 3 hartu ohi da, eragintza eraginkorra lortzeko eta azelerazioan eta dezelerazioan uniformetasun handiagoa ezartzeko. Como punto de referencia suele tomarse k < 3, para conseguir un accionamiento eficaz y poder establecer mayor uniformidad en la aceleración y deceleración de la mesa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erreferentzia-puntu bat hartzeko, komeni da lehenik eta behin mekanizazio terminoa definitzea: Para tomar un punto de referencia, vale la pena que definamos primero lo que entendemos por mecanizado:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Koordenatu mota honetan beharrezkoa da erreferentzia-puntu bat izatea, "jatorri polarra" deritzona, eta horixe izango da koordenatu polarren sistemaren jatorria. En este tipo de coordenadas es necesario un punto de referencia al que se denomina "origen polar", que será el origen del sistema de coordenadas polares.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erreferentzia-puntuaren posizioa. Posición del punto de referencia.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erreferentzia-puntuaren offseta. Offset del punto de referencia.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua