fotonovela

1
fotonobela > fotonovela (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ideia zehaztu eta argumentua gidoian garatu ondoren, gidoi teknikoa eta story boarda egin behar dira, fotonobelaren beraren ikusizko lengoaia eta literatura-lengoaia gorpuzteko. Una vez definida la idea y desarrollado el argumento en el guión, hay que elaborar el guión técnico y el "story-board", para dar cuerpo al lenguaje visual y literario propio de la fotonovela.

Materiala: Irudia

Gidoi teknikoa fotonobelaren ikusizko gidoira pasatzen da tratamenduaren aldian, betiere argazkiak eta testuak uztartuz. El tratamiento consiste en el paso del guión técnico al guión visual de la fotonovela, mediante el uso combinado de fotos y textos.

Materiala: Irudia

Hiru eratakoak izan daitezke fotonobelako testuak, komikiaren oso antzekoak: zutabetxoa, bunbuiloa eta didaskalia. Los textos de las fotonovelas pueden ser de tres tipos, muy similares a los de los cómics: La columnita, el bocadillo y la didascalía

Materiala: Irudia

Didaskalia beharrezkoa da muntaketa paraleloa errazteko, oso erabilia fotonobeletan... Su uso es necesario para facilitar el montaje en paralelo, muy usado en fotonovelas...

Materiala: Irudia

Fotonobelaren muntaketa motak: Tipos de montaje en la fotonovela:

Materiala: Irudia

fotonobelak, oro har, linealak eta kontsekuenteak dira. Hala ere, bi muntaketa mota erabiltzen dira: Generalmente, las fotonovelas discurren de modo lineal y consecuente, sin embargo, se utilizan dos tipos de montaje:

Materiala: Irudia

Irudi estetikoari eta mugimenduan den irudiari buruzko 2. eta 3. blokeetan azaltzen diren arlo askotan lan egitea ahalbidetzen du fotonobelak: La fotonovela permite trabajar en gran parte de las áreas que se describen en el los bloques 2 y 3, referidos a la imagen estática e imagen en movimiento:

Materiala: Irudia

Fotonobelaren behin betiko testuak egitea. Elaboración de los textos definitivos de la fotonovela.

Materiala: Irudia

fotonobelak ez du toki garrantzitsurik egungo hedabideen arloan, batik bat jorratzen dituen gaiak direla eta; izan ere, ia beti foiletoietako katramilak edo neurririk gabeko maitasunenak jorratzen dituzte. La fotonovela no ocupa un lugar muy importante dentro del mundo comunicativo actual, especialmente por los temas que trata, casi siempre enredos folletinescos o amores desmedidos.

Materiala: Irudia

Hala ere, fotonobelak adierazgarritasun handia du idatzizko testua eta irudi fotografikoa uztartzen dituen baliabidea den aldetik. Sin embargo, la fotonovela tiene una gran capacidad expresiva como medio que integra texto escrito e imagen fotográfica.

Materiala: Irudia