oszilazio

1
oszilazio > oscilación (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.44. irudia. Oszilazio bidez lan-pieza garraio-arrapala batera egozteko prozesua. Figura 3.44. Expulsion de una pieza de trabajo con oscilación hacia una rampa de transporte.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.38. irudia. Piezak eraitsi eta sartzeko prozesuak, eragingailu linealek sortutako biraketa- eta oszilazio-mugimenduen bidez. Figura 3.38. Descolgar e introducir piezas mediante movimientos giratorios y de oscilación, producidos por accionamientos lineales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Biraketa da 180º-ko oszilazio baten bidez egiten den posizio-aldaketa bat, non piezaren goialdea behealdera pasatuko den edo aurrealdea atzealdera. El giro es un cambio de posición, mediante una oscilación de 180º, en la que el lado superior de una pieza pasa a ser el lado inferior, o el lado anterior al lado posterior.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Nolabaiteko tamaina duten makinetan, oszilazio termikoei dagokienez jada aipatu dugun arrazoiaz gain, fluido-tanga makinaren gorputzetik kanpo egoten da, baina likidoa jasotzeko erretilu gisa erabiltzeko moduan egina egoten da. En las máquinas de cierta envergadura, además de la razón que ya hemos expuesto referente a las oscilaciones térmicas, el depósito del fluido suele ser externo al cuerpo de la máquina, pero construido de forma que a la vez sirve de bandeja recogedora del lí­quido.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Abio-pareak eta behar diren potentziak bat datoz makinaren prestazioekin eta neurriekin, eta lan sorta bakoitzerako oszilazio konpentsatuak eta mailakatuak izaten direnez gero, horrek egonkortasun handia ematen du funtzionamendu jarraituan. Los pares de arranque al igual que las potencias requeridas están en concordancia con las prestaciones y dimensiones de la máquina, presentándose oscilaciones compensadas y graduales para cada gama de trabajo, lo que proporciona una gran estabilidad en el funcionamiento continuo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Puntzoiak, oszilazio bertikaleko edo "ebaketa-oszilazioko" higiduraz gain, honako hauek ditu: El punzón, además del movimiento de oscilación vertical o "de corte", tiene:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

oszilazioa oscilación

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mekanizatu beharreko pieza partikula urratzaileak dituen likido edo ore jariakor batekin kontaktuan dago. Puntzoiak likido hori piezaren kontra bultzatzen du oszilazio elkarzut baten bidez, segundoko 20.000-30.000 zikloko maiztasunekin (Hz) eta 0,07 mm inguruko anplitudearekin. La pieza que se va a mecanizar está en contacto con un lí­quido o pasta fluida que contiene partí­culas de abrasivo, que son impulsadas sobre la superficie de la pieza por el punzón, animado por una oscilación perpendicular a ésta con frecuencias que varían entre los 20.000 y los 30.000 ciclos por segundo (Hz), y una amplitud de 0,07 mm aproximadamente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

beso buru-etxea mugitzeko (ebaketan aitzinamendua zuzena bada) edo oszilatzeko (aitzinamendua besoaren oszilazioaren araberakoa bada) zutabea edo euskarria. una columna o soporte por donde se desplazará u oscilará el brazo portacabezal, dependiendo de si el avance en el corte es rectilí­neo o por oscilación del brazo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea