lan-pieza

1
lan-pieza > pieza de trabajo (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lau zilindro pneumatikok lapeatzeko lau diskoak lan-piezen kontra estutzen dituzte. Los cuatro discos lapeadores son empujados sobre las piezas de trabajo mediante cuatro cilindros neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Makinak pneumatikoki estutzen ditu lan-piezak doitasunez erregula daitekeen presio bat eraginez. La máquina efectúa un apriete de las piezas de trabajo, neumáticamente, con una presión exactamente regulable.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Translazio horizontalerako unitate pneumatikoa; lan-piezari eusteko gailua du. Unidad de traslación horizontal neumática con útil para el asiento de la pieza de trabajo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lan-pieza bat prestaketa-kanaletik hartu eta lekualdatu egiten da. Una pieza de trabajo pasa al canal de preparación y es conducida.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lan-pieza hartzeko eta jartzeko mugimenduak zilindro baten bidez egiten dira. Pieza erremintara eramango duen prestaketa-kanalaren biraketa-mugimendua ere zilindro baten bidez egiten da. Los movimientos de coger y colocar la pieza de trabajo se realizan con un cilindro, así­ como el movimiento giratorio del canal de preparación que lleva la movimientos de coger y colocar la pieza" target="_blank">movimientos de coger y colocar la pieza al útil.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lan-pieza ezkerreko elikatze-kanaletik euste-matxardara eramaten da, eta prozesua bukatutakoan, eskuineko deskarga-kanalera eramaten da. La pieza de trabajo es llevada del canal de alimentación (izquierda) a la pinza de sujeción, y después del proceso se coloca en el canal de descarga (derecha).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lan-pieza elikatze-depositura itzuliko da. La pieza de trabajo es devuelta al depósito de alimentación.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Transmisio-palanka ez bada hurbiltasun-detektagailuak detektatzeko beste igotzen, lan-pieza baztergarritzat jo eta egotzi egingo du. Si la palanca de transmisión no se levanta lo suficiente para que el detector de proximidad pueda detectarla, se expulsa la pieza de trabajo como desechable.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Dena den, kasu horretan ere, lan-piezak banatu behar ditugu. Izan ere, elkarren ondoan kokatutako piezak pieza bakartzat joko lituzke. También aquí­ se debe realizar la distribución de las piezas de trabajo, ya que las distribución de las piezas situadas correlativamente son detectadas como una sola pieza.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Plater zatitzaile batek lan-piezak (4 mm-ko diametro maximoa, 6 mm-ko luzera) zenbait kontrolgunetara eramango ditu. Lortu nahi ditugun neurriekiko aldaketak daudenean kontrolgune horiek erantzun egingo dute. Con un plato divisor se trasladan las piezas de trabajo (diámetro máximo 4 mm. longitud total 6 mm) a diferentes estaciones de control, que reaccionan sólo cuando existen variaciones con respecto a la medida real.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak