bulet Bilatu bulet testuinguru gehiagotan

1
bulet > viñeta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
GIF animatuak), applet-ak eta objektu programatuak, "ASCII art", markoak, script-ak, zerrendetan bulet gisa erabilitako irudiak, espaziadoreak, botoi grafikoak, soinuak (erabiltzailearen interakzioz nahiz gabe sortuak), soilik entzunezkoak diren fitxategiak, bideoaren soinu-banda eta bideoak [1. lehentasuna]. GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del ví­deo y ví­deos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ondorioz, nabigatzaileak buletak (markatzaileak) txertatzen ditu elementu bakoitzaren aurrean. El resultado es que el navegador inserta viñetas (marcadores) delante de cada elemento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak