aplikazio-geruza

1
aplikazio-geruza > capa de aplicación (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aplikazio-geruza: Capa de aplicación:

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

CIP protokoloari esker, hura erabiltzen duten sareetan sortzen diren mezuak hainbat saretatik igaro ahal izango dira mezua aplikazio-geruzan ukitu beharrik gabe. Gracias a CIP, los mensajes que se generen en una red que haga servir este protocolo, podrán pasar por varias redes sin necesidad de retocar el mensaje en la Capa de Aplicación.

Materiala: SCADA sistemak

DeviceNet eta CANopenekin hainbat sektoretara zuzendutako bi aplikazio-geruza estandarizatu dira. Con DeviceNet y CANopen se han estandarizado dos Capas de Aplicación, orientadas a sectores diferentes.

Materiala: SCADA sistemak

CiAren lehen eginkizunetako bat CANentzako aplikazio-geruzarako espezifikazioak finkatzea izan zen. Horretarako Philips Medical Systems eta antzeko beste fabrikatzaile batzuek jada garatutako espezifikazioetatik abiatu zen, eta CAL espezifikazio gisa gauzatu zuen (Can Application Layer, "liburu berdea" gisa ere ezagutzen da). Una de las primeras tareas de CiA fue establecer las especificaciones de la Capa de Aplicación para CAN, partiendo de las especificaciones ya desarrolladas de fabricantes como Philips Medical Systems, materializándose en la especificación CAL (Can Application Layer, también conocido como el "libro verde").

Materiala: SCADA sistemak

Itzulpen-sistemen beharrik gabe hori lortzeko (gateway edo pasabideak) hizkuntza komuna erabiltzen du aplikazio-geruzaren gainean (erabiltzaile-geruza deitzen dio). Para conseguir esto, sin la necesidad de sistemas de traducción (gateways o pasarelas), hace servir un lenguaje común por encima de la Capa de Aplicación en una capa que denomina necesidad de sistemas de traducción (gateways o pasarelas), hace servir un lenguaje común por encima de la Capa de Usuario.

Materiala: SCADA sistemak

Aplikazio-geruzan hauek erabiltzen ditu: Dentro de la capa de Aplicación, hace servir:

Materiala: SCADA sistemak

Eremu-buseko sareek (goragoko mailak) aplikazio-geruza daramate. Horrek fabrikan edo kontrolatzailean kokatutako elementuetan kontrol-errutinak inplementatzea ahalbidetzen die. Las redes de bus de campo (niveles superiores) incorporan la Capa de Aplicación, que permite implementar rutinas de control en el elemento situado en planta o en el controlador.

Materiala: SCADA sistemak

CIPean oinarritutako sareak bereizten dituen beste ezaugarri garrantzitsua DeviceNetek sortutako mezua Ethernet/IP-ra eraldatzeko aukera da, aplikazio-geruzak "ukiturik eman" beharrik gabe, adibidez. Otra caracterí­stica importante que diferencia a las redes basadas en CIP es la posibilidad de que, por ejemplo, un mensaje generado bajo DeviceNet pueda transferirse a Ethernet/IP sin necesidad de ser "retocado" por la capa de Aplicación.

Materiala: SCADA sistemak

Hortaz, fabrikatzailea bere produktuaren maila baxueneko geruzen beharretara egokitutako aplikazio-geruzaz baliatuko da. Por tanto, un fabricante hará servir una capa de Aplicación que se adapte a las necesidades de las fabricante hará servir una capa" target="_blank">fabricante hará servir una capas más bajas de su producto.

Materiala: SCADA sistemak

Aplikazio-geruza (7. geruza) 1998. urtean argitaratutako ANSI/ISA-S50.02 estandarraren bosgarren ("Aplikazio-geruzaren zerbitzuen definizioa) eta 6. ataletan ("Aplikazio-geruzaren protokoloko-espezifikazioak") jasota dago. La Capa de Aplicación (Capa 7) está contemplada en el estándar ANSI/ISA-S50.02, Parte 5 ("Definición de Servicios de la Capa de Aplicación") y Parte 6 ("Especificaciones del Protocolo de la Capa de Aplicación"), publicados en 1998.

Materiala: SCADA sistemak