cal Bilatu cal testuinguru gehiagotan

1
kare > cal (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lana monumenturen batean egin behar badugu edo erakina ondare izendatuta badago, morteroak ezin du zementurik izan. Gainerako kasuetan, berriz, osagai hauek erabil ditzakegu: zementu zuriaren proportzio jakin bat (42 N, ez 25, azken hori zementu-esnea egiteko baita), karearen beste proportzio bat eta harea zuriaren bost. Si el trabajo a acometer es en un monumento o está protegido por patrimonio el mortero no puede llevar cemento, de no ser así­ se le puede aplicar una proporción de cemento blanco (42 N, no el de 25 que es para lechar) otra proporción de cal y cinco de arena blanca.

Materiala: Igeltserotza

Harresi bat zaharberritu behar dugunean, edo harriak jartzeko moduari itxura berezia eman nahi diogunean, mortero zuria erabili behar dugu, eta, horretarako, harea zuria eta karea kare oxidoa erabiliko ditugu. Cuando se trata de rehabilitar o conseguir un especial efecto estético en el arrejuntado de un muro de piedra, el mortero a emplear debe ser blanco, utilizando arena blanca y cal -óxido de cal-.

Materiala: Igeltserotza

Beraz, esan bezala, hainbat nahaste daude erabilgarri. Hona hemen horietako batzuk: Pórtland zementua harea horiarekin, gorriarekin edo zuriarekin; zementu normala kare eta harearekin; harea zuria harea gorri, hori edo zuriarekin, eta zementu zuria harea zuri eta karearekin (8. irudia). Pudiéndose emplear distintas mezclas: cemento Pórtland con arena amarilla, con arena roja o blanca; cemento normal con cal y arena; cemento blanco con arena roja, amarilla o blanca; cemento blanco con arena blanca y cal (Fig. 8).

Materiala: Igeltserotza

Harriak karezko eta zementu zurizko morteroz elkarri lotzea Arrejuntado de piedra con mortero de cal y cemento blanco

Materiala: Igeltserotza