sozietateen gaineko zerga Bilatu sozietateen gaineko zerga testuinguru gehiagotan

1
sozietateen gaineko zerga > impuesto sobre sociedades (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
= Sozietateen gaineko zerga sortua = Impuesto sobre sociedades devengado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordaindu beharreko sozietateen gaineko zerga Impuesto sobre Sociedades a pagar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Mozkinen gaineko zerga" target="_blank">Zerga sortua eta kuota likidoa kalkulatu, eta ordaindu beharreko sozietateen gaineko zerga zehaztu. 1 Calcular el Impuesto sobre beneficios devengado, la cuota lí­quida y determinar el Impuesto sobre Sociedades a pagar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko Zerga Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Sozietateen gaineko zerga sortua (ZS) = Impuesto sobre Sociedades devengado (ID)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga sortua Impuesto sobre sociedades devengado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga (SZ). Impuesto sobre Sociedades (IS).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Sozietateen gaineko zerga - Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+/- Sozietateen gaineko zerga +/- Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza