interlocutor Bilatu interlocutor testuinguru gehiagotan

1
Hiru solaskide elkarrizketa batean
Hiru solaskide elkarrizketa batean
solaskide > interlocutor (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Informazioaren eta komunikazioaren arteko funtsezko aldea zera da, solaskidearen erantzuna La diferencia esencial entre información y comunicación reside en la respuesta del interlocutor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Solaskideen portaerak jarrerak edo ezagutzak aldatzea. Modificar comportamientos actitudes o conocimientos de los interlocutores

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Solaskideari erakustea, alde batetik, entzuten ari gatzaizkiola eta, bestetik, adierazten digunak sorrarazten digun erreakzioa (poza onarpena, tristura eta abar). consiste en demostrar al interlocutor que le estamos escuchando, así como la reacción que nos provoca lo que expresa (alegría aprobación, tristeza etc.).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hainbat modu ditugu solaskideari arreta adierazteko: Se puede indicar atención al interlocutor de diferentes maneras:

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Latentzia zera da, solaskide batek botatzen duen esaldiaren amaieraren ondoren igarotzen den denbora. La latencia es el tiempo que transcurre entre el final de la frase que emite un interlocutor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aldatu egin liteke gure solaskidearen arabera –ikus-entzuleak ezagun bat, lagun bat edo oso gertukoa edo kutuna dugun pertsona bat–. Esta puede variar según sea nuestro interlocutor una audiencia un conocido, un amigo o una persona especialmente querida o muy cercana.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hizketan ari garela dugun erosotasun-maila ere oso garrantzitsua da: behartuta sentitzen baldin bagara, atzerantz egiteko joera izango dugu, eta eroso baldin bagaude, berriz, solaskidearengana gerturatzekoa. El grado de comodidad durante la conversación también es determinante: si nos sentimos violentos, tenderemos a retroceder, y si nos sentimos cómodos tenderemos a acercarnos al interlocutor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Ez da izaten solaskidearen ikuspegi osoa, gertutasuna dela eta. •No se tiene una visión completa del interlocutor debido a la cercanía.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Hobeto ikusten da solaskidea •Se aprecia mejor al interlocutor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aukeratutako kontaktu fisikoa aldatu egiten da hainbat faktoreren arabera, hala nola elkarrizketa non gertatzen den, solaskideen adina edo solaskideek elkarrekin duten harremana El contacto físico escogido varía en función del contexto donde tenga lugar la conversación la edad de los interlocutores y la relación que tengan entre ellos.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak