mailagain-lerro

1
mailagain-lerro > línea de huella (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mailagain-lerroa. Lí­nea de huella.

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik eta behin, eskaileraren oinplanoa marraztu behar dugu (ikusi 938. irudia), eta ABC mailagain-lerroa kokatu behar dugu haren gainean, barandatik En primer lugar dibujaremos la planta de la escalera (fig. 938), y sobre ella situaremos la lí­nea de huella A, B, C a 50 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

c, 4, 5... distantziak jarri behar ditugu eb zankabean, eta mailagain-lerroko 3, 4, 5... puntuekin elkartu behar ditugu. Hartara, behar dugun konpentsazioa kalkulatzen dugu. Las distancias c, 4", 5", etc. serán las que colocaremos en la zanca eb; y, uniéndolas con los puntos 3, 4, 5, etc. de la lí­nea de huella, tendremos la compensación deseada.

Materiala: Egurraren teknologia

DEF lerroan kokatu behar ditugu 1, 2, 3... 16 puntuak (ikusi 938. irudia), eta zuzenak marratu behar ditugu, puntu horiek eta mailagain-lerrokoak lotzeko; hartara, behar dugun konpentsazioa zehazten dugu. Dichos puntos los situaremos sobre la lí­nea DEF de la figura 938 y, trazando rectas que unan estos puntos con los de la lí­nea de huella, tendremos la compensación deseada.

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenengo konpentsazio-metodoa erabiltzen dugunean bezala, eskaileraren oinplanoa eta mailagain-lerroa marraztu behar ditugu lehenik, eta mailagainen zabalera kokatu behar dugu ondoren mailagain-lerroan; 0 eta 10 arteko tarteek adierazten dute mailagainen zabalera (ikusi 940. irudia). Como en el caso anterior, dibujaremos primero la planta de la escalera y la lí­nea de huella, y en ésta situaremos el ancho de las planta de la escalera y la lí­nea de huella" target="_blank">planta de la escalera y la lí­nea de huellas, que son las distancias del 0 al 10 (fig. 940).

Materiala: Egurraren teknologia

Ez da egia mailagain-lerroa eskaileraren luze-zabalaren erdian dagoenik. No es cierto que la lí­nea de huella se encuentre en el centro del ancho de la escalera.

Materiala: Egurraren teknologia

937. irudia. Mailagain-lerroaren eta eskubandaren arteko distantzia eskailera estu eta okerretan. Fig. 937 Distancia de la lí­nea de huella en las escaleras estrechas y curvadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera okerretan edo eskailera kiribiletan, berriz, kurba bera egiten du mailagain-lerroak eta, mailagainak forma erradiala duenez gero, barandatik 40-50 cm-ra marratu behar da (ikusi 937. irudia). Hartara, eskailera barandan bermatuz igotzen edo jaisten duen pertsonak oina jartzeko behar adinako zabalera du. En una escalera curva o en una escalera de hélice, la lí­nea de huella sigue la misma curva; y, como la huella tiene forma radial, la lí­nea de huella debe trazarse a 40 ó 50 cm. de la barandilla (fig. 937); de modo que una persona, al subir o bajar apoyándose en el pasamano, debe encontrar un ancho de peldaño suficiente para poner el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

mailagain-lerroaren eta eskubandaren arteko distantzia, eskailera atal zuzeneko eskailera erosoetan. distancia en que se halla la lí­nea de huella desde el pasamano, en las escaleras cómodas de tramos rectos.

Materiala: Egurraren teknologia

936. irudia. Mailagain-lerroa, inork eskaileran gora edo behera egiten duen lerroaren proiekzioa. Fig. 936 Lí­nea de huella, observándose la proyección de la lí­nea seguida por una persona al subir o bajar la escalera.

Materiala: Egurraren teknologia