tramo recto Bilatu tramo recto testuinguru gehiagotan

1
tarte zuzen > tramo recto (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hodi-sistema batean, karga-galera handienak tarte zuzenean gertatzen den marruskadurarengatik izaten dira. En un sistema de tuberías las pérdidas de carga más importantes se deben a la fricción en el tramo recto

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Aitzitik, beste singulartasun batzuen ondoriozko galerak (ukondoak teak uzkurdurak espantsioak edo balbulak) txikiak izaten dira tarte zuzenarekin alderatzen baditugu. En cambio las pérdidas debidas a otras singularidades como los codos las tes las contracciones las expansiones o las válvulas son pequeñas en comparación con el tramo recto

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Dena den, ohikoena izaten da luzera baliokide hori tarte zuzenaren luzerari gehitzea eta zuzenean Darcyren ekuazioa aplikatzea. No obstante, lo más habitual es añadir esta longitud equivalente a la longitud de tramo recto y aplicar directamente la ecuación de Darcy.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Osagarrien karga-galerak luzera baliokidean lortzen badira, guztizko galerak galera horiek tarte zuzenaren luzerari batuta eta Darcyren ekuazioa aplikatuz lortuko dira. Si las pérdidas de carga de los accesorios se obtienen en longitud equivalente, las pérdidas totales se obtendrán sumándolas a la longitud de tramo recto y aplicando la ecuación de Darcy.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

tarte zuzen > tramo recto (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tarte zuzenen barne-aurpegiketa eta tarte kurbatuen kanpo-aurpegiketa. Refrentado interior de tramos rectos y exterior de curvos..

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Tarte zuzenen barne-torneaketa eta kanpo-arbastua Z ardatzean. Torneado interior de tramos rectos y desbastado exterior en el eje Z..

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Tarte zuzenak torneatzeko ziklo finkoa Ciclo fijo de torneado de tramos rectos

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Tarte zuzenak torneatzeko ziklo finkoa. Ciclo fijo de torneado de tramos rectos.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

G82. Tarte zuzenak aurpegitzeko ziklo finkoa G82. Ciclo fijo de refrentado de tramos rectos

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

G81. Tarte zuzenak torneatzeko ziklo finkoa G81. Ciclo fijo de torneado de tramos rectos

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

Tarte zuzenen barne-aurpegiketa eta tarte kurbatuen kanpo-aurpegiketa. Refrentado interior de tramos rectos y exterior de curvos.

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Tarte zuzenen barne-torneaketa eta kanpo-arbastua Z ardatzean. Torneado interior de tramos rectos y desbastado exterior en el eje Z.

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Tarte zuzen bat editatzeko aukera ematen du. Permite editar un tramo recto.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Tarte zuzen bat definitu Definición de un tramo recto

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua