motrizitate

1
motrizitate > motricidad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudimena, logika eta motrizitate fina lantzeko, irudi geometrikoak (laukia, biribila eta hirukia) sartuko ditu hezitzaileak elementu naturalekin alderatzearen bidez. Para desarrollar la creatividad, la lógica y la motricidad fina, la educadora o educador introducirá figuras geométricas (el cuadrado, la redonda y el triángulo) por comparación con elementos naturales.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Orientazio, posizio eta distantzia nozio espazialak norbere gorputz-eskemarekin eta norbere motrizitatearekin daude lotuta hasiera batean. Todas las nociones espaciales de orientación, situación y distancia están, en principio, relacionadas con el propio esquema corporal y la propia motricidad.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bere aldetik, M. de Borjak honela definitzen du jostailua: "giza jolasa estimulatu eta dibertsifikatzeko bereziki pentsatutako, diseinatutako eta landutako elementua", eta, bere funtzioari dagokionez, hau dio: "haurrak dibertitzeko eginak, haien sormena bultzatzen dute, eta, hortik abiatuta, eragina dute haien gorputz, motrizitate, afektibitate, adimen, sormen eta soziabilitatearen garapenean". Por su parte M. de Borja define el juguete como "un elemento especialmente concebido, diseñado y elaborado para estimular y diversificar el juego humano" y en cuanto a su función afirma que "realizados para divertir a niños y niñas, estimulan su actividad y a partir de ella inciden en el desarrollo de su cuerpo, motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad, sociabilidad".(

Materiala: Jolasaren metodologia

Marisol 21 urteko gazte bat da, eta, txikitako txostenek diotenez, zailtasunak ditu motrizitatearen, hizkuntzaren eta ikaskuntzaren alorretan, erditze-uneko oxigeno-faltagatik antza, Brunoren kasuan bezala. Marisol es una joven de 21 años que, como Bruno, tiene informes de su niñez en los que se afirma que las dificultades en su motricidad, lenguaje y aprendizaje pueden estar motivadas por una falta de oxí­geno en el momento del parto.

Materiala: Ezintasuna

motrizitate xehea eta larria bultzatzen ditu, eskuak/ikusmena koordinazioa erabiltzen erakusten du, muskuluak kontrolatzen ikasteko oinarria da (kontu handiz ibili behar du bere mugimenduarekin eta indarrarekin, osatutako egiturak lurrera eror ez daitezen), eta kontzentrazioa, nahi duena lortzeko ahalegina eta pazientzia lantzeko balio du. facilita la motricidad fina y gruesa, enseña el uso de la coordinación manos/vista, sirve de base para el aprendizaje del control muscular (ha de tener mucho cuidado con sus movimientos y su fuerza para que las estructuras ya formadas no caigan al suelo), desarrolla la concentración, el esfuerzo por conseguir lo deseado y la paciencia.

Materiala: Jolasaren metodologia

elikadura, atsedena, pixa eta kaka egitea, motrizitatea eta harremana. alimentación, descanso, evacuación urinaria e intestinal, motricidad y relación.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Motrizitatea Motricidad

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Jaiotzen denetik gutxi gorabehera 12 hilabete betetzen dituen arte etapa aurrelinguistikoan egongo da haurra (haur bakoitzaren araberakoa izan daitekeen arren), eta bat dator zentzumen- eta mugimendu-adimenaren aldiarekin. Aldi horretan, zentzumenen eta motrizitatearen bidez integratzen eta ezagutzen ikasten du haurrak. La fase prelingüí­stica abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 meses (aunque esto puede depender de cada niño) y corresponde al denominado perí­odo de inteligencia sensoriomotriz, que supone la habilidad de integrar y conocer a través de los sentidos y de la motricidad.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa