afectividad

1
afektibitate > afectividad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurrak konpainia behar du, baita bere afektibitatea garatzen uztea ere. El bebé necesita compañía y que no se le prive de desarrollar su afectividad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hezkuntza-jarraibide orokor gisa, haurrak afektibitatea gara dezan, beharrezkoa da haren mezuei erantzutea, maitasuna eta poza komunikatuz, eta transmititu nahi duenarekiko harbera izatea. Como pauta educativa general, para que el niño desarrolle su afectividad, es necesario responder a sus mensajes, comunicándole afecto y alegría, y permaneciendo receptivo a cuanto desea transmitir.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Lehen hiru urteetan, funtsezkoa izango da haurrari estimulu asko ematea, haren nerbio-sistema heltze-prozesuko une kritikoan baitago; hortaz, psikomotrizitatea, afektibitatea, mintzaira eta soziabilitatea garatzen duten jolasak eskaini behar zaizkio ezinbestean. Durante los tres primeros años, una aportación rica en estí­mulos será clave ya que el pequeño se encuentra en un momento crí­tico de maduración de su SN, será imprescindible la aportación de juegos que desarrollen la psicomotricidad, la afectividad, el lenguaje y la sociabilidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jolasen txokoak eta lantegiak leku ezin hobeak izango dira bizipenak eta esperientziak trukatzeko. Gainera, objektu eta jostailu afektiboak (peluxe-hartzatxoak edo panpinak) haurraren afektibitatea bultzatuko dute eta, jakina, ezinbestekoa izango da jolas kolektiboak eta elkarlanekoak eskaintzea haur horiek gizartera egokitzeko. Los rincones de juegos y talleres serán sitios ideales para que compartan vivencias y experiencias, además la aportación de objetos y juguetes afectivos como ositos de peluche, o muñecos favorecerán la afectividad del niño y, cómo no, la aportación de juegos colectivos y cooperativos será imprescindible para adaptar socialmente a estos pequeños.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Jostailu horietako askori esker, haurrak garatu egin ditzake lehendik bereganatuz joan den sormena, afektibitatea, nortasuna eta abar. I Gracias a muchos de estos juguetes el niño puede desarrollar su creatividad, su afectividad, personalidad y un largo etcétera que ya se ha ido asumiendo con anterioridad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Afektibitatea Afectividad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bere aldetik, M. de Borjak honela definitzen du jostailua: "giza jolasa estimulatu eta dibertsifikatzeko bereziki pentsatutako, diseinatutako eta landutako elementua", eta, bere funtzioari dagokionez, hau dio: "haurrak dibertitzeko eginak, haien sormena bultzatzen dute, eta, hortik abiatuta, eragina dute haien gorputz, motrizitate, afektibitate, adimen, sormen eta soziabilitatearen garapenean". Por su parte M. de Borja define el juguete como "un elemento especialmente concebido, diseñado y elaborado para estimular y diversificar el juego humano" y en cuanto a su función afirma que "realizados para divertir a niños y niñas, estimulan su actividad y a partir de ella inciden en el desarrollo de su cuerpo, motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad, sociabilidad".(

Materiala: Jolasaren metodologia

Haurra, aitatxo, amatxo edo medikua izaten jolasten denean, denboraren poderioz egokitu egiten ditu objektuekiko eta jolaskide dituen beste haurrenganako afektibitatea eta sentimenduak. El niño mientras juega es el papá, la mamá o el médico, y con el tiempo va ajustando la aportación de afectividad y sentimientos a los objetos y a los demás niños con los que juega.

Materiala: Jolasaren metodologia