uso exclusivo

1
erabilera esklusibo > uso exclusivo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
ostatua eskaintzen duten establezimenduak dira; batzuek jantoki-zerbitzua eta beste zerbitzu osagarri batzuk eskaintzen dituzte, zeinek hartzen baitute eraikin osoa edo handik aparteko zati bat, eta osotasun homogeneo bat osatzen dute, erabilera esklusiboko sarrerak, igogailuak eta eskailerak aintzat hartuta, eta araudiak ezartzen dituen eskakizunak betetzen dituzte. aquellos establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin servicio de comedor, y otros servicios complementarios, que ocupan la totalidad de un edificio o una parte independizada del mismo y que constituyen un todo homogéneo con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo, y que reúnen los requisitos establecidos en la normativa.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Badago beste alderik hotel eta hotel-apartamentuen eta hostal eta pentsioen artean: alde batetik, hostal-pentsioei zerbitzu-eskakizun txikiagoak egiten zaizkie; bestetik, hotelek eta hotel-apartamentuek eraikin oso bat edo eraikin baten zati bereizi bat hartu behar dute (kasu horretan, erabilera esklusiboko sarrerak, igogailuak eta eskailerak izan behar dituzte), eta En cuanto a la diferencia fundamental entre hoteles y hoteles-apartamentos y hostales y pensiones radica también en la menor exigencia de servicios en los segundos, y en que los hoteles y hoteles-apartamentos deben ocupar la totalidad de un edificio o parte independizada de un edificio, en este caso, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo, mientras que no tienen

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

hiru ostatu unitate edo gehiago izaten dituzte, eta eraikin oso bat edo batzuk osorik hartzen dituzte edo zati independente bat osatzen dute; gainera, sarrera propio bat dute, eta, dagokionean, erabilera esklusiboko igogailuak eta eskailerak. aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento que ocupan la totalidad o parte independiente de un edificio o de varios, que disponen de entrada propia y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Blokeen eta multzoen arteko alde nagusia hau da: blokeek eraikin oso bat edo eraikin baten edo batzuen zati bereizi oso bat hartu behar dute, eta erabilera esklusiboko igogailuak eta eskailerak izan behar dituzte; multzoek, berriz, ez dute zertan bereiz egon, eta eraikin baten zati bat har dezakete. La diferencia fundamental entre bloques y conjuntos radica en que los bloques deben ocupar la totalidad de un edificio o parte independizada de un edificio o de varios edificios, en ambos casos, con ascensores y escaleras de uso exclusivo, mientras que los conjuntos pueden ocupar solo una parte de los mismos y no necesariamente una parte individuali-zada.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

ostatu unitate konplexuak dira, erabilera esklusiboko eraikinetan daude, elikagaiak elaboratzeko eta kontserbatzeko instalazioak eta zerbitzuak dituzte eta aldi batez turistei osatu ematera bideratzen dira, bizitoki iraunkor izan gabe, prezioa jarrita eta enpresa-ustiapeneko unitatearen printzipiopean. se definen como las unidades de alojamiento complejas, integradas en edificios de uso exclusivo, dotadas de instalaciones y servicios suficientes para la elaboración y conservación de alimentos, destinados de forma habitual al alojamiento turí­stico ocasional sin carácter de residencia permanente, mediante

Materiala: Turismo-merkatuen egitura