ascensor Bilatu ascensor testuinguru gehiagotan

1
Igogailuaren piktograma.
Igogailuaren piktograma.
igogailu > ascensor (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Igogailu-zuloak 20x20 cm-ko sare elektrosoldatu gainjarri bikoitzaz estaliko dira (sare hori forjatuaren konpresio-geruzakoa izango da). Los huecos de ascensor serán protegidos con mallazo doble solapado de 20x20 cm (de la capa de compresión del propio forjado).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obrako langile guztiei aginduko zaie igogailua behin betiko muntatu arte sare elektrosoldatua ez kentzeko. Se ordenará a todo el personal de la obra que no se retire el mallazo hasta el momento del montaje definitivo del ascensor.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea igogailuaren instalatzaileak kenduko du plataformara igotzen den lehenengo aldian; hau da, solairu bakoitzean behin betiko ateak jarri direnean. La retirada del mallazo la realizará el instalador del ascensor en su primer viaje con la plataforma, es decir, cuando ya estén colocadas las puertas definitivas en cada planta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, igogailuen instalatzaileen lan egiteko modua aldatu egingo da. Alabaina, aldaketa horri esker, langileak igogailu-zulotik erori eta hil ez daitezen solairu bakoitzean jartzen diren babes-ekipamenduak kentzea saihestuko da (ia obra guztietan geratzen da hori). Esto implicará un cambio en la forma de trabajo de los instaladores de ascensores, pero evita que se retiren las protecciones que se colocan en cada planta para evitar las caí­das mortales a través del hueco del ascensor, como se produce en casi la totalidad de las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

eskailerak, arrapalak, igogailuak, etab. escaleras, rampas, ascensores, etc.

Materiala: Proiektuak

IGOGAILUAK ETA JASOGAILUAK ASCENSORES Y MONTACARGAS

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Are gehiago: sareak bere tokian egon beharko du igogailuko gidariak muntatzean eta hobia betetzean. Es más, el mallazo debe permanecer incluso para el montaje de las guías del ascensor y el incluido interior del foso.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

ºOin guztien adierazpena, zutabeak, habeak, lauzak, hormak eta abar zehaztuz eta kotatuz, eta patio-zuloak, eskailera-kaxak, igogailu-zuloak, tximiniak, instalazioen pasabideak eta abar adieraziz. ºRepresentación de todas las plantas distintas, especificando y acotando pilares, vigas, losas, muros, etc. y huecos de patios, cajas de escalera, huecos de ascensor, chimeneas, pasos de instalaciones, etc.

Materiala: Proiektuak

Lanak igogailu nahiz jasogailu baten kabinaren gainean langile bat izatea eskatzen duenean gorantz desplazatzen den bitartean. Cuando el trabajo exija la presencia de un trabajador sobre el techo de la cabina de un ascensor o de un montacargas, durante el desplazamiento del mismo en sentido ascendente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

IGOGAILUAK ZEIN JASOGAILUAK EZ DIREN JASOTZEKO BESTELAKO APARATUAK APARATOS DE ELEVACIÓN DISTINTOS DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan