garaje

1
garaje > garaje (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten II motako lokalak, garajeak izan ezik (N= 1) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase II, excepto garajes (N - 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aireztapen artifiziala duten garajeak (N = 1) Garaje con ventilación forzada (N = 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aireztapen naturala duen bost leku baino gehiagoko garajea (N = 1) Garaje con ventilación natural con Nº plazas > 5 (N = 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten I motako lokalak, garajeak izan ezik (N= 1) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase I, excepto garajes (N= 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Adibidez, garajeetan, galdara-geletan, ur-ponpen geletan, igogailuetan eta abarretan gerta daiteke hori. Por ejemplo esto puede ocurrir con las instalaciones de garajes, salas de calderas, salas de bombas de agua, ascensores, etc.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten I motako lokalak, 25 leku baino gutxiagoko garajeak izan ezik. Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aireztapen artifiziala behar duten garajeetakoak. Las de garajes que requieran ventilación forzada.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aireztapen naturala duten garajeetakoak. Las de garajes que dispongan de ventilación natural.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten lokaletakoak, garajeetakoak izan ezik. Las correspondientes a los locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

garaje > garaje (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garaje-eraikinetan, zentro komertzialetan, parke publiko eta pribatuetan eta abarretan proiektatzen dira lorategiz hornitutako estalkiak, baita bizitegitarako zenbait eraikinetan ere, estalkiaren erabilera komunitarioagoa egiten dutenak, eguzki-bainuetarako, igerilekurako eta bestelako jolas-zerbitzuetarako. Kasu horietan, jardunak lan handiagoa eskatzen du, lorategia desmuntatu egin behar delako ezinbestean iragazgaizteraino iritsi eta iragazgaiztea agerian uzteko. En el caso de la Cubierta Ajardinada proyectada en construcciones de garajes, centro comerciales, parques públicos o privados, etc., y en algún caso en edificios residenciales donde el uso de la cubierta es más comunitario para baños de sol, piscina y otros servicios de entretenimiento la actuación es muy laboriosa, pues es imprescindible desmontar la jardinería para acceder a la

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lantegietako, biltegietako, garajeetako eta abarretako industria-estalkia birgaitzearen kasua ez da aurreko estalki multzoaren barnean hartu, eraikuntza-elementu horrek birgaitzean eragin txikia duelako. El caso de la rehabilitación de una cubierta industrial, es decir, de fábricas, almacenes, garajes, etc., no se ha incluido en el grupo anterior de cubiertas por su baja incidencia en la Rehabilitación de este elemento constructivo.

Materiala: Eraikinaren estalkia