aireztapen Bilatu aireztapen testuinguru gehiagotan

1
aireztapen > ventilación (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behar bezala aireztatu behar dugu, eta errekuntzaren gasak gu gauden tokirantz mugi ez daitezen saiatu, aireztapenak hondakinak gugana ekar ez ditzan. Debemos ventilar adecuadamente e intentar que los gases de la combustión no vayan en nuestra dirección, evitando así­ que la ventilación fuerce los residuos hacia nosotros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Komenigarria da aireztapen egokia bermatzea beti. Conviene asegurar siempre una ventilación adecuada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aireztapena eta berokuntza Ventilación y calefacción

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aginteak behar bezala erabiliz, aireztapen naturala, berokuntza edo haizetakotik lausoa kentzea lortuko dugu. Mediante el correcto manejo de los mandos conseguiremos ventilación natural, calefacción o desempañado del parabrisas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aireztapena ez da behar adinakoa Ventilación insuficiente

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

AIREZTAPEN NATURALA VENTILACIÓN NATURAL

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aireztapena behar bezalakoa ez bada, honako honengatik izan daiteke: Una ventilación insuficiente puede deberse a:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailu batek aire girotua daukan edo ez alde batera utzita, auto guztiek daukate aireztapen- eta berokuntza-sistema bat. Con independencia de que un automóvil vaya equipado o no con aire acondicionado, todos los turismos van dotados de un sistema de ventilación y de calefacción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Dagoeneko ikusi dugunez, bidaiari-lekuan kanpotik datorren airea sartzea da aireztapen-sistema; horretarako, ibilgailuaren martxa aprobetxa daiteke, edo haizagailu baten bitartez aireztapenaren abiadura areagotu daiteke. El sistema de ventilación o aireación consiste, como ya se ha visto, en introducir dentro del habitáculo aire procedente del exterior aprovechando la propia marcha del vehí­culo o aumentando la velocidad a través de un ventilador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aireztapeneko edo aire girotuko sistemetan daude, baina ez klimatizazio automatikoko sistemetan. Se encuentran en sistemas de ventilación o aire acondicionado, pero no en climatización automática.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

aireztapen > ventilación (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sukalde bat diseinatzean, lehenbizi, bi parametro hauek hartu behar dira kontuan batetik, elikadura-segurtasuna (aurreranzko martxa kutsadura gurutzatua gertatu ez dadin neurriak hartzea, zonifikazioa, aurrebaldintzak, Arriskuen eta Kontrol Puntu Kritikoen Azterketa - AKPKA, eta trazabilitatea eta bestetik, lan-arriskuen prebentzioa (lokalaren aireztapen tenperatura eta hezetasun egokia; behar besteko argiztapena sabaiaren altuera egokia; zoru ez-labaingarriak; eta lan-arriskuen prebentziorako eska daitezkeen bestelako lege-baldintzak). Los primeros parámetros a tener en cuenta en el diseño de una cocina son la seguridad alimentaria (marcha adelante, evitar la contaminación cruzada, zonificación, los prerrequisitos, APPCC y trazabilidad y la prevención de riesgos laborales (correcta ventilación, temperatura y humedad del local, luminosidad suficiente, altura de techos suelos antideslizantes y otros requisitos legales exigibles en la PRL).

Materiala: Ostalaritza

Aireztapen-sistema ez-eraginkorrak. Sistemas de ventilación ineficaces.

Materiala: Ostalaritza

Antolaketarekin loturiko askotariko erabakiak hartzea: hartuneak aireztapen- eta argiztapen-sistemak akustika hondakin-urak husteko sistema eta hondakin-kudeaketa Estipular las diversas fuentes de alimentación, sistemas de ventilación e iluminación, la acústica, el sistema de evacuación de aguas residuales y la gestión de residuos

Materiala: Ostalaritza

Ingeniaritza-zerbitzuak. Gai hauekin lotutako erabakiak hartzea: aireztapen-baldintzak, argiztapena ur beroaren eta hotzaren hornidurak elektrizitate- eta gas-zerbitzuak, hondakin-biltegiak eta drainatze-sistema. Servicios de ingeniería: decidir requisitos de ventilación, calefacción especial, iluminación, suministros de agua caliente y fría, servicios eléctricos y de gas depósitos de desperdicios y drenaje.

Materiala: Ostalaritza

Sinplifikatzea, eta apalategi edo aireztapen-saretak dituzten armairu bihurtzea. Simplificación hasta convertirlos en estanterías o armarios con rejillas de ventilación.

Materiala: Ostalaritza

Hondakinak bilduko diren eremuak aireztapen eta tenperatura egokiak izan behar ditu, usain-kontzentraziorik egon ez dadin eta hondakinak hartzitu ez daitezen. La zona destinada al almacenamiento de basura debe disponer de la ventilación y temperatura adecuadas para evitar la concentración de olores y la fermentación de las basuras

Materiala: Ostalaritza

Aireztapena bermatzea, egoera higrotermikoren maila altua zuzentzeko. Se asegure la ventilación para corregir un grado higrotérmico elevado.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldeko ontziteria gordetzeko apalategi saredunak, erabateko aireztapena eta lehortzea bermatuko dutenak. Estanterías caladas para la batería de cocina que permitan la ventilación y el secado total.

Materiala: Ostalaritza

Materiala gordetzean, aireztapen egokia dagoela bermatu behar da, eta ahoz behera ezarriko dira, hautsik pilatu ez dezaten. El almacenamiento del material se realizará asegurando la ventilación y situándolo boca abajo para evitar la acumulación de polvo

Materiala: Ostalaritza

Ingurune-baldintzak egokitzea: argiztapena aireztapena etab. Adaptar las condiciones ambientales como iluminación, ventilación, etc.

Materiala: Ostalaritza