sociabilidad

1
soziabilitate > sociabilidad (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soziabilitatea Sociabilidad

Materiala: Jolasaren metodologia

Soziabilitate-garapena Desarrollo sociabilidad

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Komunikazioa eta soziabilitatea bultzatzea. Ia Favorecer la comunicación y la sociabilidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Etapa honetan, haurtxoen soziabilitatea zaintzailearentzako bakarrik izaten ez denean ere, berehala ezagutzen dute. Aunque los bebés en esta etapa pueden no reservar su sociabilidad para el cuidador, lo reconocen claramente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Lehen hiru urteetan, funtsezkoa izango da haurrari estimulu asko ematea, haren nerbio-sistema heltze-prozesuko une kritikoan baitago; hortaz, psikomotrizitatea, afektibitatea, mintzaira eta soziabilitatea garatzen duten jolasak eskaini behar zaizkio ezinbestean. Durante los tres primeros años, una aportación rica en estí­mulos será clave ya que el pequeño se encuentra en un momento crí­tico de maduración de su SN, será imprescindible la aportación de juegos que desarrollen la psicomotricidad, la afectividad, el lenguaje y la sociabilidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bere aldetik, M. de Borjak honela definitzen du jostailua: "giza jolasa estimulatu eta dibertsifikatzeko bereziki pentsatutako, diseinatutako eta landutako elementua", eta, bere funtzioari dagokionez, hau dio: "haurrak dibertitzeko eginak, haien sormena bultzatzen dute, eta, hortik abiatuta, eragina dute haien gorputz, motrizitate, afektibitate, adimen, sormen eta soziabilitatearen garapenean". Por su parte M. de Borja define el juguete como "un elemento especialmente concebido, diseñado y elaborado para estimular y diversificar el juego humano" y en cuanto a su función afirma que "realizados para divertir a niños y niñas, estimulan su actividad y a partir de ella inciden en el desarrollo de su cuerpo, motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad, sociabilidad".(

Materiala: Jolasaren metodologia

soziabilitate > sociabilidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soziabilitatea Sociabilidad

Materiala: Animazio turistikoa

Soziabilitatea zentzu zabalenean ulertu behar da: ez da nahikoa eroso sentitzea beste pertsona batzuekin soziabilizatzen eta interakzioan bideratu behar du elkarren arteko interakzio horiek talde sozial propio bat sor dezaten, tribu bat, parekoak hauta ditzaten eta animatzailea kanpoan utziko duten harreman sozialak sor ditzaten, betiere bizikidetza- eta gizalege-arauak errespetatuta. Sociabilidad en el más amplio sentido de la palabra, no solo debe sentirse cómodo socializando e interactuando con otras personas, sino facilitando que estas interaccionen entre sí, creen su propio grupo social, su propia tribu, elijan a sus iguales y creen relaciones sociales que excluyan al propio animador pero respetando las normas de convivencia y civismo.

Materiala: Animazio turistikoa