psicomotricidad

1
psikomotrizitate > psicomotricidad (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Psikomotrizitate-gela (2 urtetik aurrera) El aula de psicomotricidad (de 2 años en adelante)

Materiala: Jolasaren metodologia

Txoko honek espazioan eta denboran orientatzen laguntzen du, eta psikomotrizitate xehea nahiz larria garatzen du. Este rincón ayuda a estimular la orientación espacial y temporal, así­ como el desarrollo de la psicomotricidad tanto fina como gruesa.

Materiala: Jolasaren metodologia

Txoko honetan, haurrek rolak, jokabideak eta harreman-estiloak imitatzen eta ikasten dituzte, komunikazioa eta lengoaia bultzatzen dira, eta psikomotrizitate xehea (objektu txikiak hartzea) nahiz larria estimulatzen dira. En este rincón los niños imitan y aprenden roles, comportamientos y estilos de relación, facilitando la comunicación y el desarrollo del lenguaje, y estimulan tanto la psicomotricidad fina (coger pequeños objetos), como la gruesa.

Materiala: Jolasaren metodologia

Txoko honen bitartez, hiztegia aberasten da, txanda errespetatzen ikasten da, denboraren antolamendua lantzen da (ekintza jakin batzuen ordenaren garrantzia: lehenbizi garbitu, gero lehortu eta azkenik orraztu), psikomotrizitate xehea garatzen da eta eskainitako edo jasotako zerbitzuarengatik ordaintzen eta kobratzen ikasten da. Mediante este rincón se enriquece el vocabulario, se aprende a respetar el turno, se trabaja la organización temporal (la importancia del orden en determinadas acciones, primero lavar, después secar y por último peinar), se desarrolla la psicomotricidad fina y se aprende a pagar y cobrar por un servicio ofrecido u obtenido.

Materiala: Jolasaren metodologia

psikomotrizitate-gela, erabilera anitzeko aretoa eta liburutegia aula de psicomotricidad, sala de usos múltiples y biblioteca

Materiala: Jolasaren metodologia

I Hala ere, haur-eskolan badaude jolaserako beste espazio batzuk, jarduera mota horietarako aprobetxa daitezkeenak. Horien artean ditugu psikomotrizitate-gela, erabilera anitzeko aretoa eta liburutegia (4 urtetik gorako haurrentzat). I Sin embargo dentro de la escuela infantil existen otros espacios de juego que se pueden aprovechar para la realización de este tipo de actividades, entre ellos están el aula de psicomotricidad, la sala de usos múltiples, y la biblioteca (ya para niños mayores de 4 años).

Materiala: Jolasaren metodologia

Lehen hiru urteetan, funtsezkoa izango da haurrari estimulu asko ematea, haren nerbio-sistema heltze-prozesuko une kritikoan baitago; hortaz, psikomotrizitatea, afektibitatea, mintzaira eta soziabilitatea garatzen duten jolasak eskaini behar zaizkio ezinbestean. Durante los tres primeros años, una aportación rica en estí­mulos será clave ya que el pequeño se encuentra en un momento crí­tico de maduración de su SN, será imprescindible la aportación de juegos que desarrollen la psicomotricidad, la afectividad, el lenguaje y la sociabilidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

psikomotrizitate fina lantzea. potenciar la psicomotricidad fina.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Psikomotrizitateko banku baten gainetik edo azpitik pasatzea edo pintoreak balira bezala egitea, eta nota altua denean sabaia margotzea eta nota baxua denean lurra margotzea izan daitezke beste bi aukera. Una variante puede ser pasar por encima o por debajo un banco de psicomotricidad, o ser pintores y pintar el techo cuando las notas son agudas y el suelo, si son graves.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Psikomotrizitateari dagokionez, oso egokia da Straussen Radetzskyren martxa. Martxa horrekin, haurrek pauso sendoz edo leunez ibili behar dute, doinuaren arabera. En cuanto a la psicomotricidad, una danza muy apropiada es la Marcha Radetzsky, de Strauss, donde los niños han de caminar fuerte o flojo según indique la canción.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa