multa Bilatu multa testuinguru gehiagotan

1
isun > multa (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Isunak eta zehapenak Multas y sanciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko: aldi baterako desberdintasunak (leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea), desberdintasun iraunkorrak (partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el lí­quido a ingresar o devolver: Diferencias temporales (leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias), diferencias permanentes (partidas no deducibles, TRLSAart.14:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzazko egoerekin lotutako dokumentazioa sailkatzeko eta kontserbatzeko prozedurak ezartzea: akta fiskalak eta lanekoak, kontratuak, auziei buruzko dokumentazioa, isunak, zigorrak eta ingurumen-kalteak eragiteagatik hirugarrenei eman beharreko konpentsazioak eta abar. Determinar procedimientos de clasificación y conservación de la documentación relacionada con situaciones inciertas, tales como actas fiscales y laborales, contratos, documentación sobre pleitos y litigios, multas, sanciones y compensaciones a terceros por los perjuicios causados por daños medioambientales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza