casa de cultura Bilatu casa de cultura testuinguru gehiagotan

1
kultura-etxe > casa de cultura (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jabetzea errazteko, horrelako estrategia metodologikoak erabil ditzakegu: erabakiak elkarrekin hartzea, eztabaida-taldeak sortzea, elkarrizketa demokratikoa eta kulturartekoa erabiltzea, banakakoen nahiz komunitatearen prozesuen garapena bultzatzea, esku-hartzeetan hainbat eragile koordinatzea —bereziki elkarteak eta talde sozialak—, komunikazioko eta parte hartzeko bide berriak zabaldu eta gordetzea, sektore guztien —publiko, pribatu eta komunitarioaren— arteko hitzarmenak eta adostasuna lortzea, erantzunak esku hartzeko eskaera jakinetara moldatzea, kultura-ekipamenduak gizarteari zabaltzea —museoak, liburutegiak, kultura-etxeak, etab.—. La apropiación se podrá facilitar a través de estrategias metodológicas tales como: la toma de decisiones compartida, la creación de grupos de debate, la utilización del diálogo democrático e intercultural, la libertad creativa, el estímulo al desarrollo de procesos individuales y comunitarios, la coordinación de diversos agentes en la intervención –en especial de asociaciones y agrupaciones sociales–, la apertura y mantenimiento de nuevos cauces de comunicación y participación, el convenio y concierto entre los diferentes sectores –público, privado y comunitario–, la respuesta ajustada a demandas de intervención específicas, la apertura de los equipamientos culturalesmuseos, bibliotecas, casas de cultura...– a la sociedad, etc.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Aldi horretan, kultura helaraztea egia bihurtzeko konpromisoa hartzearen ondorioz, kultura-etxeak azaldu ziren herrietan eta hiri txikietan, sektore pribatuak sortutako kultura-produktuak hedatu ziren, banaketa-sareak sortuz, eta kultura-aniztasuna eta -aberastasuna aitortzera bideratuko kultura-erakundeek produktu horiek eta erakunde horien ekipamendua sortu edo berritu zituzten. Este fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la cultura se tradujo en la aparición de las casas de fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la cultura" target="_blank">fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la cultura en pueblos y ciudades pequeñas, la difusión de fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la cultural" target="_blank">productos fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la culturales creados por el sector privado con la creación de redes de distribución, la creación o renovación de estos productos según casos de fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la cultural" target="_blank">entidades fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la culturales destinadas a reconocer la diversidad y riqueza fue un período en que el compromiso de hacer realidad el acceso a la cultural y el equipamiento de dichas entidades.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua