inprimazio

1
inprimazio > imprimación (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
eremu honetan kontzentratzen dira arnasbideen arriskurik handienak, bertan pintura, berniz, laka, inprimazio, disolbatzaile, masilla eta abarrekin lan egiten baita. en esta zona es donde se concentran los mayores peligros para las vías respiratorias ya que es donde se trabaja con pinturas, barnices, lacas, imprimaciones, disolventes, masillas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Inprimazioekin kontaktua izatea Contacto con las imprimaciones

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan pintura, inprimazio eta disolbatzaileekin egiten da lan; beraz, babesteko arropak osagai horien aurkako erresistentzia izan behar du. Las operaciones que se realizan en esta zona son trabajos con pinturas, imprimaciones y disolventes, por lo que la ropa de protección debe resistir estos compuestos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Inprimazioekin egiten diren lanak Trabajos con imprimaciones

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

inprimazio > imprimación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behin morteroa lehortu eta gogortu ondoren, gainazala estaliko dugu bi aldeetarako autoitsasgarria den xafla batez, 60 g/m2-ko beira-zuntzezko (FV) feltroz armatutako SBS polimero-betunezko elastomero-masillaz osatua, bi aldeetatik silikonatutako filmeko akaberarekin, euskarriari inprimazio likido batez eta jarraian presioa eginez itsatsia, elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan. A continuación, seco y duro el mortero, se cubre la superficie con una lámina autoadhesiva a las dos caras compuesta por un mastic elastomérico de betún poli-mérico SBS armado con fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m2 y acabado de film siliconado por ambas caras, adherida al soporte con una imprimación lí­quida y posterior

Materiala: Eraikinaren estalkia

Inprimazioa Imprimación

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Juntura-ezpainak base disolbatzaileko osagai bakarreko poliuretanoz inprimatzen dira (0,15 kg/ml), eta inprimazioa lurruntzen uzten da ondorengo lan-faseari ekin aurretik. b) Imprimación de los labios de la junta con un poliuretano monocomponente en base disolvente a razón de 0,15 kg/ml, dejando evaporar el vehí­culo para proceder a la siguiente fase de trabajo.

Materiala: Eraikinaren estalkia