Emaitzak: 15

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (1)
Un detalle que los hace particularmente interesantes es que la herencia es retroactiva. Bereziki interesgarri egiten dituen xehetasuna herentzia atzeraeraginezkoa izatea da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Gizarte eta kultura zerbitzuak (4)
El juego, pues, representa un lazo de unión con el pasado, una suma de elementos seleccionados de los rituales, hábitos, y tabúes del presente, y una herencia para el futuro. Jolasak, hortaz, iraganarekiko lotura irudikatzen du, oraingo erritu, ohitura eta tabuetatik aukeratutako elementu guztiak, eta etorkizunerako herentzia.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Conflictos de herencia. Herentzien inguruko gatazkak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ya se ha visto que la concepción se inicia con la unión delas dos células reproductoras humanas (el óvulo y el espermatozoide) y cada una de estas células contiene la información genética que proporcionará su herencia biológica al nuevo ser. Bi ugalzelula (obulua eta espermatozoidea) elkartzen direnean sortzen da bizia. Zelula horietako bakoitzak izaki berriari bere herentzia biologikoa emango dion informazio genetikoa izaten du.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

El ser humano recibe, por herencia biológica, una dotación genética de sus padres que condiciona su constitución. Gizakiak, herentzia biologikoari esker, hornidura-genetiko jakin bat jasotzen du gurasoengandik, bere gorpuzkeran eragina duena.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Informatika eta komunikazioa (3)
Algunos lenguajes OO soportan herencia múltiple, esto significa que una subclase puede heredar de varias clases padres. OO lengoaia batzuek badute herentzia anizkoitzaren euskarria; horren arabera, azpiklase batek hainbat guraso klasetatik hereda dezake.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

¿Soporta PHP la herencia múltiple? PHPk badu herentzia anizkoitzaren euskarririk?

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Qué es la Herencia en PHP y como implementarla Zer den Herentzia PHPn eta nola inplementatu

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudi pertsonala (5)
Las alteraciones cromáticas congénitas del cabello son de origen hereditario. Ilearen jaiotzetiko alterazio kromatikoek herentziazko jatorria dute.

Materiala: Elektroestetika

Su origen recae en factores hereditarios o en factores endocrinos. eta herentziazko faktoreen edo faktore endokrinoen ondorio da.

Materiala: Elektroestetika

si hay predisposición constitucional o hereditaria Berezko edo herentziazko joera dagoenean.

Materiala: Elektroestetika

Se trata de una particularidad hereditaria propia de las mujeres de la zona mediterránea, que se suele dar entre mujeres de una misma familia y no plantea ningún problema médico. Mediterraneo inguruko emakumezkoen herentziazko berezitasuna da. Familia bereko emakumezkoek izaten dute, eta ez da inolako arazo medikoa.

Materiala: Elektroestetika

Es una ausencia congénita, parcial o total de pigmentación en la piel, debido a una alteración genética de la síntesis de melanina. Sortzetiko herentziazko anomalia da, eta larruazala pigmenturik gabe agertzen da melaninaren sintesi-akatsaren ondorioz.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (1)
Dentro de la cultura, fiestas y tradiciones podemos decir que en la Comunidad Valenciana existe un folclore muy rico y diverso que hemos heredado de todas las culturas que a lo largo de la historia han pasado por nuestras tierras y han ido dejando su impronta. Kultura, festa eta tradizioei dagokienez, Valentziako Erkidegoak folklore aberatsa eta zabala dauka, bertatik pasa diren kultura eta herri guztiek utzitako arrastoei eta herentziari eutsi zaiolako.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (1)
Reciben este nombre por herencia de los circuitos a relés. Hala deritze, zirkuitu erreledunen herentzia gisa.

Materiala: Automatismoak