erloju-ziklo

1
erloju-ziklo > ciclo de reloj (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datuak byte edo word (16 bit) motako datu lerrokatuak badira, idazketa- nahiz irakurketa-zikloek bi erloju-ziklo behar dituzte. Si los datos son de tipo byte o word (16 bits) alineados, tanto en el ciclo de lectura como el de escritura tarda dos ciclos de reloj.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Word motako datuak ez badaude lerrokatuta, bi erloju-ziklo beharrean, hiru beharko dira. Si los datos de tipo word no están alineados, en lugar de tardar dos ciclos de reloj tarda tres.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.4 Mikroprozesadore batek bi erloju-ziklo behar baditu memoria freskatzeko, eta beste bi ziklo datu bat biltegiratzeko, kalkulatu: 7.4Si un microprocesador tarda dos ciclos de reloj en realizar el refresco de la memoria y emplea otro ciclo en almacenar un dato, calcular:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.7 Zer neurtzen da erloju-ziklotan? 7.7¿Qué es lo que se mide en ciclos de reloj?

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

mikroprozesadoreak datua biltegiratu eta freskatze-zikloa gauzatu artean itxaron behar duen erloju-ziklo kopurua da. Es el número de ciclos de reloj que debe esperar el microprocesador hasta que se almacena el dato y realiza el ciclo de refresco.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gainera, erloju-seinale bakoitza modu bikoitzean balia dezakete (DDRAM memoriak bezala) eta, beraz, erloju-ziklo bakoitzean 32 bit igortzen dituzte, 16 bit igorri beharrean. Además, es capaz de aprovechar cada señal de reloj doblemente (como la DDRAM), de forma que en cada ciclo de es capaz de aprovechar cada señal de reloj" target="_blank">es capaz de aprovechar cada señal de reloj envía 32 bits en lugar de 16 bits.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

b) Adierazi zenbat instrukzio exekuta ditzakeen gehienez mikroprozesadore horrek segundoko, kontuan izanik, onenean ere, instrukzio bat exekutatzen duela bi erloju-zikloko. b)El número de instrucciones máximas que puede ejecutar este microprocesadorpor segundo, sabiendo que en el mejor de los casos ejecuta una cada dos ciclos de reloj.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

HX txipseterako diseinatu zen hasieran. Erloju-ziklo bakoitzean uzten du datuak transferitzen, baina ez modu jarraituan, boladaka (burst) baizik, eta, beraz, mikroprozesadorearen itxaron-denbora gutxitu egiten du. diseñada originalmente para el chipset HX, permite transferir datos en cada ciclo de reloj, pero no de forma continuada, sino a ráfagas (burst), reduciendo los tiempos de espera del microprocesador.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Beste era batera esateko, memoriak erloju-ziklo horien barruan erantzun behar dio mikroprozesadorearen eskaera bati. Dicho de otra forma, la memoria debe responder a una solicitud del microprocesador en esos ciclos de reloj.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Erloju-ziklo bat erlojuaren abiaduraren alderantzizkoa da, hau da, maiztasunaren alderantzizkoa, periodoa. Un ciclo de reloj es el inverso de la velocidad del reloj, es decir, el inverso de la frecuencia, el perí­odo.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak