memoria principal

1
memoria nagusi > memoria principal (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
5.4. irudia. Memoria nagusia. Figura 5.4. La memoria principal.

Materiala: Industria komunikazioak

Mikroak zenbait barne-erregistro ditu, baina horiek gutxiegi dira edozein programarentzat, horregatik, eta memoria nagusiak biltegiratze-gune bat du mikroprozesadoreak exekutatzen duen programarentzat eta programak erabili beharreko datuentzat. Dentro del micro disponemos de unos cuantos registros internos pero éstos son claramente insuficientes para cualquier programa, la memoria principal proporciona una zona de almacenamiento para el programa que ejecuta el microprocesador y para los datos que necesite manejar el programa.

Materiala: Industria komunikazioak

Memoria nagusia RAM edo ROM erako memoria-txipekin eraikitzen da, eta M memoria-posizio bakoitzak helbide bakarra du, A 0 - A mA helbideetako busaren linea-konbinazioak osatua. La memoria principal se construye a base de chips de memoria RAM o ROM, cada posición de memoria M tiene una dirección única formada por la combinación de las m lí­neas del bus de direcciones A 0 - A mA.

Materiala: Industria komunikazioak

Memoria nagusia La memoria principal

Materiala: Industria komunikazioak

informazioa PCI gailuen eta memoria nagusiaren artean boladaka igortzeko aukera ematen du eta horrek eraginkortasun handiagoa du. Habilita la transmisión de información por ráfagas entre los dispositivos PCI y la memoria principal, lo que conduce a una mayor eficiencia.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

a) Lehenengoak datuak eguneratzen ditu, bai cache memorian, bai memoria nagusian. a) La primera actualiza los datos tanto en la caché como en la memoria principal.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Kasu horretan, memoria nagusia ordezkatzen denean eguneratzen da. En este caso se actualiza la memoria principal a la hora de ser reemplazado.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Metodo hori aurrekoa baino azkarragoa da, baina badu eragozpen bat: beste gailu batzuk baditugu (DMA, esaterako) memoriaren eta periferikoaren arteko igorpenak egiten, datu akastunak irakur daitezke memoria nagusitik, ez baitago eguneratuta. í‰sta es más rápida que la anterior, pero con el inconveniente de que si tenemos otros dispositivos como el DMA realizando transferencias entre memoria y periféricos, se pueden leer de la es más rápida que la anterior, pero con el inconveniente de que si tenemos otros dispositivos como el DMA realizando transferencias entre memoria" target="_blank">es más rápida que la anterior, pero con el inconveniente de que si tenemos otros dispositivos como el DMA realizando transferencias entre memoria principal datos erróneos porque no está actualizada.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hau da, memoria nagusiko 16 byte kopiatu behar dira cache memorian, PUZak eskuratu nahi duen datuaren neurria edozein dela ere. Es decir, que han de copiarse 16 bytes de la memoria principal sobre la caché, independientemente del tamaño del dato al que intentaba acceder la CPU.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

datua cache memorian (agerraldia) badago, memoria nagusia eta cache memoria eguneratzen dira PUZak emandako datuarekin. Si el dato está en la memoria caché (acierto), ambas, memoria principal y caché, se actualizan con el dato que entrega la CPU.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura