pertsonalizazio

1
pertsonalizazio > personalización (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pertsonalizazioa. Personalización.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburuaCNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Fabrikatzaileak egindako CNCaren pertsonalizazioa gordetzen da direktorio honetan. En este directorio se guarda la personalización del CNC realizada por el fabricante:

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Makina-parametro hauek erabiltzen dira pertsonalizazioa egiteko: La personalización se realiza con los siguientes parámetros máquina.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

"Pertsonalizazioa" "Personalización"

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Testuinguru-laguntzak aktibatzeko, pertsonalizazio-menuko "PROG. LAGUNTZA" softkeya erabiltzen da. Las ayudas contextuales se activan desde con la softkey "AYUDA PROG", del menú de personalización.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Pertsonalizazioa "Itxura" Personalización "Aspecto"

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Pertsonalizazioa "Beti gorde" Personalización "Salvar siempre"

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Pertsonalizazioa "Autonum" Personalización "Autonum."

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Pertsonalizazioa "Autonum. parametroak" Personalización "Parámetros autonum."

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Pertsonalizazioa "TEACH-IN parametroak" Personalización "Parámetros TEACH-IN"

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua