ingeniero

1
ingeniari > ingeniero (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Industria-ingeniariak, bide, ubide eta portuetako ingeniariak, eta nekazaritza-ingeniariak. Ingeniero/as industriales, Ingeniero/as de caminos, canales y puertos e Ingeniero/as agrónomos.

Materiala: Proiektuak

Industria-ingeniariak, bide, ubide eta portuetako ingeniariak, eta nekazaritza-ingeniariak. Ingeniero/as Industriales, Ingeniero/as de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero/as Agrónomo/as.

Materiala: Proiektuak

Legeak ematen dizkien eskumenen arabera, proiektua idazteko edo gauzatzeko funtzio eta erantzukizun espezifikoak bere gain hartzen dituzten profesionalak hauek izan daitezke, besteak beste: arkitektoak, ingeniariak, arkitekto tekniko edo aparejadoreak, ingeniari tekniko edo perituak, herri-lanetako laguntzaileak, etab. Arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos o aparejadores, ingenieros técnicos o peritos, ayudantes de obras públicas, etc., son algunos de los profesionales que, en función de las atribuciones que les otorga la legislación, asumen unas funciones y responsabilidades especí­ficas respecto de la

Materiala: Proiektuak