ordainsari

1
ordainsari > retribución (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Gauzaz egindako ordainsariak (ibilgailuak eta abar), enpresako langileek eta/edo administratzaileek modu pribatuan erabilitakoak, zuzenak al dira? 2 ¿La aplicación de retribuciones en especie (vehí­culos, etc) utilizados de forma privada por los empleados y/o administradores de la empresa, son correctas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

19. NKA, "Langileen ordainsariak". NIC 19 "Retribuciones a los empleados".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

60.000 € administratzaileen ordainsarietara. A la retribución de los Administradores 60.000 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Administratzaileen ordainsariak Retribución a los administradores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
ordainsari > gratificación (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aparteko ordainsarien zenbatekoa hitzarmen kolektiboan edo kontratu indibidualean zehaztuko da. La cuantía de las gratificaciones extraordinarias se fijará por convenio colectivo o contrato individual.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Aurkakoa adierazten duen berariazko xedapenik ez badago, ez da aparteko ordainsaririk sortuko lanerako ezintasun iragankorreko tarteetan. Salvo disposición expresa en sentido contrario, las gratificaciones extraordinarias no se devengan durante el perí­odo de incapacidad temporal.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza