merkatu-balio

1
merkatu-balio > valor de mercado (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
KPOren arabera (13.4. araua), ondasun baten merkatu-balioa erosketa-prezioa edo ekoizpen-kostua baino baxuagoa denean, ondasun hori merkatuko balioaren arabera baloratuko da (baxuena), eta horretarako behar den hornidura zuzkituko da balio-galera itzulgarria denean (hau da, prezioak berriro gora egin dezakeenean). El PGC (norma 13a.4) contempla que cuando el valor de mercado de un bien sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se norma 13a.4) contempla que cuando el valorará ese bien al precio de mercado (el inferior), dotando a tal efecto la oportuna provisión cuando la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatu-balioa da, eta peritu aditu batek egindako tasatze bidez zehazten da. Está constituido por su valor de mercado, y se determina por medio de la correspondiente tasación de un perito cualificado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nabarmentzekoa da normalean ez dela izaten aktibo horien merkatu-baliorik, eta, beraz, ezinezkoa dela kontabilitateko balioak eta merkatu-balioak konparatzea. Hay que resaltar que, normalmente, no existen valores de mercado de estos activos, por lo tanto, resulta imposible comparar valores contabilizados y valores de mercado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza