konfort

1
konfort > confort (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azken urteotan, aire girotuak luxuzko elementu izateari utzi dio, eta konfort-elementu bihurtu da, eta, batez ere, segurtasun-elementu. En los últimos años, el aire acondicionado ha dejado de ser un elemento de lujo para convertirse en un elemento de confort y, sobre todo, de seguridad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Airearen hezetasun erlatiboa erregulatzea lagungarri da konfort-maila hobetzeko. Regular la humedad relativa del aire contribuye a un mejor confort.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konforta Confort

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konfort hori lortzeko tenperaturarik egokiena 21-24 ºC da, eta hezetasun erlatiboa % 40tik % 70era bitartekoa. La temperatura idónea para lograr este confort es de 21º a 24 ºC, y la humedad relativa, entre el 40 % y el 70 %.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Balio horien gainetik eta azpitik, desagertu egiten da konfort-sentsazioa, eta beste sentsazio batzuk sortzen dira, hala nola beroa, hotza, itotasuna, lehortasuna edota logura. Por encima y por debajo de estos valores desaparece la sensación de confort, y se pasa a otras sensaciones como calor, frí­o, angustia, sequedad o incluso somnolencia.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Behar adinako tenperatura-marjina izanik konforta bermatzeko behar den balioa hautatzeko aukera eskaintzea, betiere gidariaren fisiologiaren eta kanpoko baldintza atmosferikoen arabera. Ofrecer la posibilidad de seleccionar, con un margen suficiente de temperatura, el valor necesario para garantizar el confort, en función de la fisiología del conductor y de las condiciones atmosféricas externas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

konfort > comodidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erosotasun eta konfort handiagoa izateko, motorrak biratzeko zenbait abiadura ditu, eta, horretarako, kommutadorearen eta motorraren artean erresistentzia-kaxa bat edo erreostato bat tartekatzen da. Para mayor comodidad y confort, el motor dispone de varias velocidades de giro, para lo cual se intercala entre el conmutador y el motor una caja de resistencias o un reostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gauza jakina da elektronika automobilaren sistemetan txertatu izanak abantaila asko ekarri dituela berekin, erabilera-erosotasunari, segurtasunari eta konfortari dagokienez bereziki. De todos es sabido que la incorporación de la electrónica a los diferentes sistemas en un automóvil aporta muchas ventajas, sobre todo en cuanto a comodidad de manejo, seguridad y confort.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak