elektronika

1
Zirkuitu elektroniko tipiko bat. Osagai integratu eta diskretuak ditu, eta propio diseinatutako konexioak dauzkan xafla baten gainean ezarrita dago
Zirkuitu elektroniko tipiko bat. Osagai integratu eta diskretuak ditu, eta propio diseinatutako konexioak dauzkan xafla baten gainean ezarrita dago
elektronika > electrónica (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egun, elektronika digitala dugu prozesuak kontrolatzeko teknologia nagusia. Actualmente, la principal tecnología de control de procesos la proporciona la electrónica digital.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

3a adabaki-panela da, 7a sareko elektronika eta 8a sare-txartelak. El 3 es el panel de parcheo, el 7 la electrónica de red y el 8 las tarjetas de red.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Hortaz, elektronika digitalean bi logika mota bereiz daitezke: Por lo que en la electrónica digital se podrán diferenciar dos lógicas:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elektronika digitalean, sistema bitarra eta hamaseitarra erabiltzen dira. Los sistemas empleados en electrónica digital son el binario y el hexadecimal.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elektronika modernoa Elektronika Analogikoa eta Elektronika Digitala izeneko bi arlo handitan dago banatua. La electrónica moderna se divide en dos grandes áreas denominadas Electrónica Analógica y Electrónica Digital.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elektronika digitala, berriagoa, analogikoa baztertzen ari da, garatzeko eta ikasteko errazagoa baita. La Electrónica Digital, de más reciente creación, está desplazando a la analógica, ya que es más fácil de desarrollar y menos complicada de estudiar.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

elektronika digitalarekin erlazionaturiko guztia aztertzen da. donde se estudia todo lo relacionado con la electrónica digital.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Unitate didaktiko honetan, elektronika digitalarekiko lehen hartu-emana izango duzu. En esta unidad didáctica el alumno establece su primer contacto con el mundo de la electrónica digital.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ildo horretan, jarraian aljebra boolearraren berezko termino eta kontzeptuak azalduko ditugu, baina elektronika digitalari buruz ari garenez eta esparru horretan ohikoa den legez, termino batzuk eletronika edo logikako beste termino batzuekin ordeztuko ditugu. En este sentido, en lo que sigue se expondrá el álgebra de Boole en sus propios términos, pero algunos se irán sustituyendo por otros que pertenecen, bien a la electrónica o a la lógica, según es la práctica común en el ámbito de la electrónica digital.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontrol-sistema zehazten duen funtzio sinplifikatua eskuratu ondoren, zirkuituan aplikatzea, elektronika digitalak ematen dituen ate eta zirkuituen bidez. Una vez obtenida la función simplificada que define el sistema de control, implementarla circuitalmente con las puertas y circuitos que proporciona la electrónica digital.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria