segurtasun-elementu

1
segurtasun-elementu > elemento de seguridad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zer segurtasun-elementu instalatuko zenuke galarazteko norbait sartzea robota higitzen den laneko (eta arriskuko) zonara? ¿Qué elemento de seguridad instalarías para evitar que cualquier persona acceda a la zona de trabajo (y peligro) en la que se mueve el robot?

Materiala: Automatismoak

Kasu horretan, segurtasun-elementua seriean konektatu behar da aginte-zirkuituan, errele termikoaren kontaktuen aurretik. En este caso el elemento de seguridad se conecta en serie en el circuito de mando, antes de los contactos del relé térmico.

Materiala: Automatismoak

Sakagailu huts gisa jokatzen dute: makina aktibatzen dute, baina ez dute segurtasun-elementurik. Estos se comportan como simples pulsadores, que accionan la máquina, pero no disponen de elementos de seguridad.

Materiala: Automatismoak

Makina bat gobernatzeko automatismoan (sentsoreak eta eragingailuak) integratutako segurtasun-elementuak kontrolatzeko gailuak dira. Son dispositivos que se emplean para controlar los distintos elementos de seguridad integrados en el automatismo para el mando de una determinada máquina (sensores y actuadores).

Materiala: Automatismoak