hezkuntza-prozesu

1
hezkuntza-prozesu > proceso educativo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oraingoan, berriz, familiek haurrak hezteko duten zereginean jarriko dugu arreta. Helburua da ulertzea nola erlaziona gaitezkeen eta nola esku har dezakegun haiekin arazoak konpontzeko eta hezkuntza-prozesuan egiten diren ahaleginen etekina biderkatuko duten sinergiak sortzeko. En ésta, vamos a centrarnos en la función educativa que las familias ejercen con los pequeños, a fin de entender cómo podremos relacionarnos e intervenir con ellas en las diferentes situaciones para solucionar problemas y crear sinergias que multipliquen el rendimiento de los esfuerzos que se llevan a cabo en el proceso educativo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia instituzio bat da, eta instituzio horretako kide da haurra. Han hasten da haren hezkuntza-prozesua, familiako kideekin partekatzen dituen esperientzien bidez. La familia es la institución a la que pertenece el niño o la niña y donde se inicia su proceso educativo a través de las experiencias que comparte con los miembros del grupo familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Hezkuntza-prozesuan esku hartzen duten sektore guztien parte-hartzean oinarritzen da hezkuntza-legeria: La legislación educativa parte del principio de participación de todos los sectores implicados en el proceso educativo:

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haur Hezkuntzan gehien erabiltzen dena da. Bi zati ditu: lehenengoa egituratua da, eta datu kuantitatiboak eta objektiboak biltzen ditu, hala nola haurdunaldiari eta erditzeari buruzkoak (haurrak jaiotzean zuen pisua, zegokion garaian jaio zen ala ez...), datu medikoak (gaixotasunak, alergiak...), eta familiaren egitura (norekin bizi den, anai-arreba kopurua...); bigarren zatia, berriz, ez da egituratua, eta estandarizatua ez den baina hezkuntza-prozesurako interesgarria den informazioa biltzen da. Es la más utilizada en Educación Infantil y suele estar compuesta por una primera parte estructurada en la que se registran datos cuantitativos y objetivos como los referentes a la gestación y parto (el peso del niño al nacer, si nació a término, etc.), datos médicos (enfermedades, alergias, etc.) la estructura familiar (con quién convive, el número de hermanos, etc.) y una segunda parte no estructurada en la que se registra

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz