fikzio

1
fikzio > ficción (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pertsonaia bat enkoadraketatik kanporako norabidean begira badago, haren "fikziozko munduan" dagoen zerbaiti behatzen ari zaiola suposatzen dugu, enkoadraketak ikusteko modurik ematen ez digu eta. Si un personaje dirige su mirada fuera del encuadre suponemos que observa algo que existe en su "mundo de ficción", pero que no podemos ver porque el encuadre nos lo oculta.

Materiala: Irudia

Proiekzioan "Ureztatzaile ureztatua"ren fotograma bat ageri da. Lumiére anaiek lan horretan fikzioa txertatu bazuten ere, oso gutxitan egiten zuten hala. En la proyección se aprecia un fotograma de "El regador regado", una de la pocas obras de los Lumiére que incorpora la ficción.

Materiala: Irudia

Fikzioaren sarrera. La introducción de la ficción.

Materiala: Irudia

Zinematografoa hedatu ondoren, hurrengo urratsa fikzioa garatzea izan zen, errealizadoreek errealitatea kamera finko batekin atzeman baino ez baitzuten egiten. Tras la difusión del cinematógrafo, el siguiente paso fue el desarrollo de la ficción, puesto que los realizadores se limitaban a captar la realidad con una cámara fija.

Materiala: Irudia

Esate baterako, Lumiére anaiek oso gutxitan erabili zuten fikzioa, baina bai Ureztatzailea ureztatua izeneko filmaren "gag" ospetsuan. Por ejemplo, los hermanos Lumiére usaron la ficción en muy pocas ocasiones, como es el caso de famoso "gag" de "El regador regado".

Materiala: Irudia

Fikzioaren generoa George Mélies-en eskutik hasi zen; hori ere frantsesa zen, barietate-teatroetan lan egiten zuen mago eta ilusionista, eta txundituta gelditu zen Lumiére anaien proiekzioekin. El género de ficción comienza de la mano de George Mélies, otro francés que trabajaba en teatros de variedades como mago e ilusionista y que quedó deslumbrado por las proyecciones de los hermanos Lumiére.

Materiala: Irudia

Halaxe sortu ziren polizia-generoak, zientzia-fikziokoak, ahulak defendatzen dituzten super-heroiak... Así­ llegaron los géneros policíacos, de ciencia ficción, de superhéroes que defienden a los débiles...

Materiala: Irudia