pariente Bilatu pariente testuinguru gehiagotan

1
senide > pariente (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelako seme-alabatasunean, senidetzat hartzen dira bai amaren aldeko familia, bai aitaren aldekoa; eta, hori dela medio, senide ugari biltzen dira. En este tipo de filiación se consideran parientes tanto a la familia por parte de madre como de padre, lo cual da lugar a un número extenso de parientes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia zabala zabaldua ere izan daiteke, familia nuklearrari beste senide batzuk (osaba-izebak, ilobak, lehengusu-lehengusinak, koinatu-koinatak eta abar) gehitzen zaizkionean. La familia extensa también puede ser ampliada cuando a la familia nuclear se añaden otros parientes, como tí­os, sobrinos, primos, cuñados, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, seme-alabatasun lerrobakarreko maskulinoak esan nahiko luke amaren familiako kideak ez liratekeela senidetzat hartu beharko, eta aitaren lerroko aitona-amonak, osaba-izebak, lehengusu-lehengusinak eta antzekoak baino ez lirateke senide izango. Por ejemplo, una filiación unilineal masculina implicaría que todos los componentes de la familia de la madre no fuesen considerados como parientes, y sólo lo serían los abuelos, tí­os, primos, etc., que pertenecieran a la lí­nea del padre.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelako seme-alabatasunetan, nabarmentzen diren senidetasuneko taldeak bi dira: leinua (senideak odolkidetasunez lotutako arbasoetatik datoz) eta klana (banakoak asaba komunetik datozela jotzen da; asaba hori egiazkoa edo mitikoa izan daiteke, esate baterako, hartza, zuhaitza eta abar). En este tipo de filiación los grupos de parentesco que destacan son el linaje (los parientes parten de un antepasado común ligados por la consanguinidad), y el clan (los individuos se consideran descendientes de un ancestro común que puede ser real o incluso mí­tico, como un oso, un árbol, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, horrelako seme-alabatasunean, familiako harremanak hurbileko senide gutxi batzuen edo senitartearen artean izaten dira, eta hori laguntza- eta elkartasun-esparrua, bizitza antolatzeko eta ingurukoekiko harremanetarako esparrua izaten da. En general, en este tipo de filiación las relaciones familiares se reducen a un número de parientes próximos o parentela, la cual es el marco de ayuda y solidaridad, de organización de vida y de relaciones con los demás.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Senidetasun-arauak deitutakoak dira eta, arau horietan, termino bakoitzak (amona terminoak, esate baterako) aipatzen duen harreman biologikoko senidea bereizten du (amaren ama). son las llamadas normas de parentesco, donde cada término (por ejemplo, abuela), diferencia al pariente de la relación biológica a la que se refiere (madre de la madre).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea