kontrol industrial

1
kontrol industrial > control industrial (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontrol industrial motak Tipos de control industrial

Materiala: Sistemen integrazioa

Arau horretan, egungo estandarizazioa finkatzen da kontrol industrialaren programazioan SFCrekin eta beste lengoaiekin. Esta norma establece la estandarización actual en la programación del control industrial con SFC y los otros lenguajes

Materiala: Sistemen integrazioa

Atal honetan, oso kontrol industrial garrantzitsu bat landuko dugu. Aldi berean, oso bestelakoa da, orain arte prozesu sekuentzialetan ikasi dugunaren aldean En este apartado se hace una aproximación a un control industrial muy importante y, al mismo tiempo, muy diferente respecto a lo estudiado hasta ahora en procesos secuenciales.

Materiala: Sistemen integrazioa

kontrol industrial > control industrial (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Geruza fisikoa (1. geruza) ANSI/ISA-S50.02 estandarraren 2. atalean jasota dago: "Eremu-busaren estandarra kontrol industrialeko sistematan erabiltzeko, 2. atala, geruza fisikoaren espezifikazioak eta zerbitzarien definizioa" (1992). La Capa Fí­sica (Capa 1) está contemplada en el estándar ANSI/ISA-S50.02, Parte 2: "Estándar de Bus de Campo para su uso en sistemas de control industrial, Parte 2, Especificaciones de la Capa Fí­sica y Definición de Servicios" (1992).

Materiala: SCADA sistemak