gizarte-ekimen

1
gizarte-ekimen > iniciativa social (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizarte-ekimena Iniciativa social

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Administrazio eskudunekin hitzarmenak edota diru-laguntzak ezarrita dituzten tokiko administrazioen eta gizarte-ekimeneko entitateen bitartez garatzen dira. Se realizan a través de entidades de iniciativa social y de administraciones locales que tienen establecidos convenios y/o subvenciones con las administraciones competentes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beharrezkoa da ezagutzea zein diren erabilgarri dauden baliabideak, bai prestazioa gauzatzen duen erakundeak eskuragarri jartzen dituenak, bai erakundetik kanpo daudenak, eta koordinatu eta mobilizatu egin behar dira; esate baterako, gizarte-ekimenekoak (boluntariotza, lantegi-eskolak, elkarteak, parrokiakoak). Halaber, garrantzitsua da lehen mailako arreta edo gizarte-zerbitzuen mende dauden erakundeak (IMSERSO) edo hainbat autonomia-erkidegotan emat ||Es necesario conocer cuáles son los recursos a los que se puede acceder, tanto los que pone a disposición la entidad que realiza la prestación como aquellos que son externos a ella, coordinándolos y movilizándolos, como pueden ser los de iniciativa social (voluntariado, escuelas talleres, asociaciones, parroquiales); también es

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxebizitza horiek administrazio publikoaren laguntza eta zerbitzuak izaten dituzte, normalean udalerriari lotuta. Halaber, irabazi asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeek eta ekimen pribatuko erakundeek ere ematen dituzte laguntza eta zerbitzuak. Estas viviendas cuentan con el apoyo y los servicios de la administración pública, normalmente vinculados al municipio, y también de las organizaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro y de las de iniciativa privada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea