retroceso

1
itzulera > retroceso (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itzulera egindakoan, euskailua lasaitu egingo da ibilbidearen arabera. Después de haber realizado el retroceso se afloja la sujeción en función del recorrido.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Itzulera beti abiadura bizkorrean egiten da. El retroceso se realiza siempre en marcho rápida.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.2 balbula deskonektatzen bada eta eskuzko balbula bat jartzen bada (gorria), aitzinamendu edo itzulera bakarra egin dezakegu, adibidez, otxabutzeko. Si se desconecta la válvula 3.2 y se añade una valvulaí­ manual ( rojo ) podemos realizar un avance o un retroceso único, por ejemplo para escariar.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aitzinamendutik itzulerara automatikoki alderantzikatzeko aukerak ere lan-prozesua erraztu egingo du, eta, kasurik gehienetan, ekoizpen-ahalmena ere handiagotu egingo du. La inversión automática del avance al retroceso significa otra simplificación en el proceso de trabajo y en la mayoría de los casos un aumento de capacidad de producción.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zenbait lanetan aitzinamendu eta itzulera jarraituko aginte bat aukera dezakegu. Kasu horretan, aitzinamendu-unitate oleopneumatikoen aginte-barran jarritako topeek mugatuko lituzkete ibilbideak. Edo, bestalde, mahaia guk zehaztutako puntuan koka dezakegu mugimenduaren bi koordenatuetako edozeinetan. En determinados trabajos puede elegirse un mando para el avance v el retroceso continuo, con limitación mediante topes situados en la barra de mando de las unidades de avance oleoneumáticas, o puede elegirse una puesta en posición en determinados lugares y ambas direcciones de las coordenadas del movimiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Atzeranzko itzulera beti egiten da abiadura bizkorrean, 12.000 mm/min-an gehienez. El retroceso se realiza siempre en marcha rápida a una velocidad ajustable de hasta 12 000 mm/min.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Itzuleran 2.1 balbulari eragitean, platera kommutatzeko seinalea igorriko da eta lan-ziklo berri bati hasiera emango dio. Al accionar la válvula 2.1 en el retroceso se produce una emisión de señal para la conmutación del plato y se empieza un nuevo ciclo de trabajo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Itzulera moteltzea Amortiguación del retroceso

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Itzulera moteltzea, aire bidez Amortiguación de retroceso por aire

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuaren itzulera, hortaz, denboraren funtzioan egingo da. El retroceso del taladro se realiza así­ en función del tiempo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak