elektrizitate estatiko

1
elektrizitate estatiko > electricidad estática (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baina oso sentikorrak dira elektrizitate estatikoarekiko eta bipolarrak baino motelago egiten dute lan. Por el contrario, son muy sensibles a la electricidad estática y su velocidad de trabajo es más lenta que la bipolar.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Inguruan zenbat hauts dagoen jakiteko adierazlea monitorea izan daiteke; izan ere, pantailan sortzen den elektrizitate estatikoa dela-eta, pantailak hautsa erakartzen du. Para averiguar la cantidad de polvo que hay en el entorno, el monitor nos sirve de indicador, ya que debido a la electricidad estática que se genera en la pantalla, ésta atrae el polvo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elektrizitate estatikoaren ondorioak murrizteko, neurri hauek har daitezke: Para reducir los efectos de la electricidad estática, se pueden seguir las siguientes pautas:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Pantailek sortutako giroko lehortasunak edo elektrizitate estatikoak eragindakoak izan daitezke. Estarían provocadas por factores tales como la sequedad ambiental o la electricidad estática, generada por las pantallas.

Materiala: SCADA sistemak

Kapitulu honetan, atmosfera leherkorrak eta jatorri elektrikoko sugartze-iturriak (txinpartak, arkuak eta material elektrikoaren azaleko tenperatura), elektrizitate estatikoa barne, elkarrekin bat egiten dutenean sor daitekeen sutea edo leherketa besterik ez dugu aintzat hartuko. En este capí­tulo sólo se considera el riesgo de incendio o explosión originado al coincidir una atmósfera explosiva y una fuente de ignición de origen eléctrico (chispas, arcos y temperatura superficial del material eléctrico), incluyendo también la electricidad estática.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa