leherketa

1
leherketa > explosión (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soldatzea potentzialki arriskutsua da, eta, horregatik, ez da erabili behar sute- edo leherketa-arriskua dagoen eremuetan. La soldadura es potencialmente peligrosa, por lo que en zonas de riesgo de incendio o explosión no deberá utilizarse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Leherketa da errekuntza izugarri azkarra . Una explosión es una combustión extremadamente rápida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sodioa urarekin oso azkar erreakzionatzen duen metala da, eta leherketak sortzen ditu; horregatik, ezin da ura erabili mota horretako sutea itzaltzeko. El sodio es un metal que reacciona con el agua muy rápidamente, produciendo explosiones, por lo que no se puede utilizar agua para extinguir un incendio de ese tipo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldaduraren beroa, gasen leherketa. Calor de la soldadura, explosión de los gases.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gure eguneroko jardueran, etengabe ari gara suteak eta leherketak eragin ditzaketen gai edo substantzia arriskutsuekin lanean, gizakien biziak arriskuan jarriz, baita gure jardueraren zati bat edo jarduera guztia ere. En nuestra actividad diaria estamos continuamente trabajando con materias o sustancias peligrosas que pueden dar lugar a incendios y explosiones, poniendo en peligro vidas humanas y la posible destrucción parcial o total de nuestra actividad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

leherketa bat jasateko eta sugarrak ingurunera ez zabaltzeko gai den inguratzailea, ez haren lotuneetatik, ez eta beste komunikazio batzuetatik ere,. envolvente capaz de resistir una explosión y no transmitir la inflamación al ambiente circundante, ni por sus juntas de unión, ni por otras comunicaciones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Leherketa Explosión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Deskarga bateko txinpartak eragindako leherketak Explosiones debido a la chispa procedente de una descarga

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sutea eta leherketa: Incendio y explosión:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Presio-erreguladorearen (1) ondoren, sugarraren atzeraezeko balbulak (2) jarri behar dira, balizko leherketak saihesteko. Después del manorreductor (1) se deben colocar válvulas de antirretroceso de llama (2) para evitar posibles explosiones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
leherketa > voladura (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
29.Leherketa bidezko eraistea 29.Derribo por voladura

Materiala: Proiektuak