atzerapen-denbora

1
atzerapen-denbora > tiempo de retardo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, erreprodukzio-buru bikoitzeko magnetofono berezi batekin erreproduzituko da seinalea, eta, horri esker, zintaren irakurketa bikoitza izango dugu, haien arteko atzerapen-denborarekin. Para ello, va a ser reproducido con un magnetófono especial con doble cabeza de reproducción de forma que nos permite obtener una doble lectura de la cinta con tiempo de retardo entre ellas.

Materiala: Soinu profesionala

Atzerapen-denbora hori diskoaren tamainaren eta abiaduraren araberakoa izango da, eta, normalean, 0,5 birakoa da. Este tiempo de retardo, estará en función del tamaño y velocidad del disco, y normalmente es un 0"5 de revolución.

Materiala: Soinu profesionala

atzerapen-denbora > tiempo de retardo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontrolaren ikuspuntutik, atzerapen-denbora bakarrik hartu beharko da kontuan. El tiempo de retardo será la única precaución que se debe tener en cuenta, desde el punto de vista del control.

Materiala: Industria komunikazioak

Atzerapen-denborak 3 eta 19 ms artean daude. Los tiempos de retardo oscilan entre 3 y 19 ms.

Materiala: Industria komunikazioak

Hortaz, atzerapen-denbora honen araberakoa izango da: Por tanto, el tiempo de retardo vendrá dado por:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zirkuitu hauetan, atzerapen-denbora nabarmen murrizten da, batuketa guztiak egin aurretik etapa bakoitzaren hasierako bururakoak ezagunak baitira. En este tipo de circuitos se reduce notablemente el tiempo de retardo, al conocer antes de realizar todas las sumas los acarreos iniciales de cada etapa.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2
atzerapen-denbora > tiempo de retraso (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori ziklikoki egingo balitz, komunikazio-sistemaren lan-zama areagotu eta atzerapen-denboren ondorioz ezgai bilakatzea gerta liteke. Si esto se realizase de forma cí­clica, la carga de trabajo del sistema de comunicaciones podría aumentar de tal manera que éste podría volverse inoperante debido a los tiempos de retraso.

Materiala: SCADA sistemak