regleta

1
erregleta > regleta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
10 PAREKO ERREGLETA REGLETA DE 10 PARES

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

5 PAREKO ERREGLETA, EUSKARRIDUNA REGLETA 5 PARES CON SOPORTE

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

2
bloke > regleta (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Doikuntza egiteko, orgaren eta bankadaren artean kokatutako bloke edo listoi bat erabili ohi da (22. eta 23. irudiak). Normalmente, el reglaje se realiza mediante el ajuste de una regleta o listón que se encuentra alojada entre el carro y la bancada (figs. 22 y 23).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Bloke horretara iristeko, orgek torloju batzuk izaten dituzte (24. irudia); haiei eragitean, listoia higitu egiten da, eta, ondorioz, doitu egiten dira gainazalen arteko posizio erlatiboak. Para poder acceder a esta regleta, los carros van provistos de una serie de tornillos (fig.24); al operar sobre ellos se produce el desplazamiento del listón y, por consiguiente, el ajuste de los juegos producidos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Blokearen aurpegi aktiboek gidariaren forma, akabera eta ezaugarri berdinak dituzte (25. irudia). Las caras activas de la regleta tienen la misma forma, acabado y caracterí­sticas que la guía (fig.25).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

24. irudia Doitzeko torlojuaren bidez —irudi honetan ikusten da—, blokea posizio egokiraino eramaten da. Fig.24 Mediante el tornillo de ajuste, que podemos ver en este dibujo, conseguimos desplazar la regleta hasta la posición adecuada.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Beste gidari batzuk: gainerako kasuetan, blokeak lekualdatuz egiten da doikuntza, eta, horretarako, torlojuak doitu behar dira (27. irudia). Otras guías: en los demás casos, el ajuste se lleva a cabo mediante el desplazamiento de las regletas, que se obtiene con el ajuste de los tornillos (fig.27).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Badira sekzio konstanteko blokeak, hau da, beren luzera osoan neurri berak dituztenak. Podemos encontrar regletas con una sección constante, es decir, presentan las mismas medidas en toda su longitud.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

"B" zonak modu uniformean bermatuta egon behar du bere gainazal osoan blokearen luzera osoan zehar. La zona “B” tendrá que apoyar uniformemente en toda su superficie a lo largo de toda la regleta.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak