miembro familiar

1
familiako kide > miembro familiar (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gogoan izan elikadurari, familiako kideei eta haien ezaugarriei zenbat diru bideratu zaien. Tener siempre presente la cantidad de dinero que se ha destinado a alimentación, los miembros familiares y sus caracterí­sticas propias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Anai-arreben arteko gatazkak, familiako kide baten gaineko erantzukizuna partekatzeko edo norbere gain hartzeko unean (adinekoak, minusbaliatuak, gaixoak). Conflictos entre hermanos a la hora de compartir o asumir responsabilidades hacia un miembro familiar (ancianos, disminuidos, enfermos).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiako kide bakoitzari familiako arazoa ulertzeko duen moduaren inguruko galdeketa egiten zaio, eta, hortik abiatuta, terapeutak arazoaren banakako ikuspegia lortuko du. A partir de la interrogación a cada uno de los miembros familiares sobre su percepción del problema de la familia, el terapeuta obtiene una visión individualizada del problema.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Moldatzeak terapeutak familiako kideekin harremana izateko erabiltzen dituen baliabide guztiei egiten die erreferentzia, baita haiekin guztiekin enpatizatzeko helburuarekin familiaren antolaketa, kultura eta estiloa ezagutzeko egiten dituen egokitzapenei ere. La acomodación hace referencia a todos los medios que el terapeuta utiliza para relacionarse con los miembros familiares y las adaptaciones que realiza para conocer la organización, cultura y estilo familiar, con el fin de poder empatizar con todos ellos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokabide positiboetan eta aldeko jokabideetan familiako kideei ikusgai jartzen zaizkie lorpenak, sendotze-faktoreen bitartez (konplimenduak, laudorioak eta abar). Haciendo visibles los logros a los miembros familiares mediante factores de refuerzo (cumplidos, elogios...) ante comportamientos positivos y favorables.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiako kideen arteko harremanetatik eta elkarrekintzetatik sortzen dira, eta etxeko indarkeria, alkoholismoa eta komunikazio-blokeoa izaten dute ondorio. Nacen de las propias relaciones e interacciones entre los miembros familiares y suelen derivar en violencia familiar, alcoholismo y bloqueo comunicativo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea