kontabilitate-balio teoriko

1
kontabilitate-balio teoriko > valor teórico contable (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erosketa-prezioa kontabilitate-balio teorikoa baino handiagoa bada, edo praktikan onartutako edozein balorazio-irizpide arrazional baino handiagoa, behar den hornidura emango da, diferentziaren neurrikoa. Si el precio de adquisición es superior al valor teórico contable, o a cualquier criterio valorativo racional admitido en la práctica, se dotará la oportuna provisión por la diferencia.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Inbertsioen merkatu-balioko aldaketak ez kontabilizatzea, edo kontabilitate-balio teorikoko aldaketak, kotizatzen ez denean. No contabilizar los cambios en el valor de mercado de las inversiones, o en el cambios en el valor" target="_blank">cambios en el valor teórico contable cuando no cotizan.

Materiala: Kontu-ikuskaritza