sacro

1
ipurtezur > sacro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarraian, IPURTEZURRA (SAKROA) dago; pieza bakar bat da, bat eginda dauden bost ornok osatua. A continuación se encuentra el SACRO que es una única pieza formada por cinco vértebras que se han unido.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pelbis-gerrikoaren funtzioa da gorputz-enborraren eskeletoa beheko gorputz-adarrekin lotzea. Bi hezur handi (KOXALAK ) ditu. Hezur horiek atzetik IPURTEZURRAREN (SAKROAREN) alboekin eta aurretik elkarren artean artikulatzen dira, PELBIS deritzon gune bat mugatuz. Pelbisean daude sabeleko erraiak. Tiene como función unir el esqueleto del tronco con las extremidades inferiores y está formada por dos grandes huesos denominados COXALES que se articulan por detrás con los laterales del SACRO y por delante entre sí­, delimitando un espacio denominado PELVIS en el que se van a alojar las ví­sceras abdominales.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi KOXALEN PUBISEK bat egiten dute aurretik, PUBISEKO SINFISI deritzon artikulazio baten bidez. Bi ILIONAK, berriz, IPURTEZURRAREN (SAKROAREN) alboko ertzekin artikulatzen dira, pelbisa atzetik itxiz. Los PUBIS de los dos COXALES se unen anteriormente por una articulación denominada SíNFISIS del PUBIS, mientras que los dos ILION se articulan con los bordes laterales del sacro, cerrando la pelvis por detrás.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

sakro > sacro (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
5 sakro 5 sacros

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NS sinpatikoko gongoil aurreko neuronak bizkarrezur-muineko maila toraziko eta lunbarrean sortzen dira, eta NS parasinpatikokoak, berriz, entzefaloaren enborrean eta bizkarrezur-muineko sakroan. las neuronas preganglionares del SNSimpático tienen origen a nivel torácico y lumbar de la médula espinal y los del SNParasimpático a nivel del tronco del encéfalo y de sacro de la médula espinal.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa