errai Bilatu errai testuinguru gehiagotan

1
errai > víscera (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pelbis-gerrikoaren funtzioa da gorputz-enborraren eskeletoa beheko gorputz-adarrekin lotzea. Bi hezur handi (KOXALAK ) ditu. Hezur horiek atzetik IPURTEZURRAREN (SAKROAREN) alboekin eta aurretik elkarren artean artikulatzen dira, PELBIS deritzon gune bat mugatuz. Pelbisean daude sabeleko erraiak. Tiene como función unir el esqueleto del tronco con las extremidades inferiores y está formada por dos grandes huesos denominados COXALES que se articulan por detrás con los laterales del SACRO y por delante entre sí­, delimitando un espacio denominado PELVIS en el que se van a alojar las ví­sceras abdominales.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

DIGESTIO-APARATUKO, ERRAIETAKO eta odol-hodietako MUSKULATURA osatzen du. Se encuentra formando la MUSCULATURA del APARATO DIGESTIVO, de las VíSCERAS y de los vasos sanguí­neos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Neoplasia honek ez du ia sintomarik ematen, eta, hori dela eta, gaixoa ez da hartaz ohartzen, harik eta tumoreak alboko erraiak zapaltzerainoko neurria izan arte eta metastasia egin arte, batez ere hezurretan, gibelean eta garunean. Esta neoplasia apenas da sí­ntomas y por ello pasa desapercibida hasta que adquiere tal tamaño que comprime a las ví­sceras vecinas y provoca metástasis sobre todo en los huesos, hí­gado y el cerebro.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

X. bikotea edo nerbio BAGOA BIZKARREZUR ERRABOILEAN sortzen da, eta erraietako sentipenez arduratzen da oro har, bai eta mihiaren atzeko aldeko dastamenaz ere. El par X o nervio VAGO se origina en el BULBO RAQUíDEO se encarga de las sensaciones de las ví­sceras en general así­ como del gusto de la parte posterior de la lengua.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

nerbio-bulkada NSZetik organismoaren periferiara eta erraietara eramaten dute. que transmiten el impulso nervioso desde el SNC hasta la periferia del organismo y hasta las ví­sceras.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zuntz sentikorrek funtsean ERRAIETAN dauden errezeptoreetatik NSZera eramaten dute informazioa, eta zuntz motorrek, berriz, MUSKULU LISORA, BIHOTZ MUSKULURA eta GURUINETARA eramaten dute erantzuna. Las fibras sensitivas llevan información desde receptores situados fundamentalmente en las VíSCERAS, hasta el SNC, y por fibras motoras, conducen la respuesta elaborada hasta el MíšSCULO LISO, MíšSCULO CARDíACO y las GLíNDULAS.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NSParen bidez, ingurunearekin kontaktuan dauden (AZALA, MUKOSA, ZENTZUMEN ORGANOAK) edo organismo barreneko erraiekin kontaktuan dauden BIZKARREZURRAREN periferiako ERREZEPTOREAK NSZarekin lotzen dira. El SNP comunica los RECEPTORES situados en la periferia ESPINAL del cuerpo y que están en contacto con el medio ambiente (PIEL, MUCOSA, ORG de los SENTIDOS) o en contacto con las ví­sceras del interior del organismo, con el SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nerbioak arduratzen dira NERBIO BULKADA modura gorputzeko PERIFERIAN zein BARNEKO ERRAIETAN hautemandako sentipen guztiak NSZera transmititu edo eroateaz; eta, alderantziz, NSZak emandako erantzunak gorputzeko periferiara eta barne-erraietara eramaten dituzte. Los nervios son los responsables de transmitir o conducir a modo de IMPULSO NERVIOSO todas las sensaciones captadas tanto en la PERIFERIA del cuerpo, como en las VíSCERAS INTERNAS, hasta el SNC o igualmente en dirección contraria, transmitirán las respuestas elaboradas por el SNC hacia la periferia del cuerpo y hacia las ví­sceras internas.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa