herbicida Bilatu herbicida testuinguru gehiagotan

1
herbizida > herbicida (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baratzezaintza estentsiboan erabiltzen dira batez ere, landare arrotzak herbizida bidez kontrolatuta. Se utilizan sobre todo en horticultura extensiva sin lámina de acolchado, con control de adventicias por herbicidas

Materiala: Nekazaritza

Ereintza mota hau egiteko herbizida selektibo eta eraginkorrak eduki behar dira, eta, labore ekologikoetan eraginkorra ote den, frogatzeko dago oraindik. Este tipo de siembra sólo se puede realizar en cultivos para los que se disponga de herbicidas selectivos y efectivos y su eficacia en cultivos ecológicos extensivos esta por probar.

Materiala: Nekazaritza

Belar txarrak inbaditzaileak bihur daitezke birmoldaketan herbizidak erabiltzeari uztean, sintesiko ongarririk erabili ez eta hasieran lurzorua desorekatu egiten delako. Estas pueden alcanzar un estado invasivo al abandonar el uso de herbicidas durante la reconversión como consecuencia del desequilibrio inicial del suelo al no utilizar los abonos de síntesis.

Materiala: Nekazaritza

Aurre egin beharreko zailtasunik ere izaten da, ordea, izan ere, aurrez herbizidak erabili izanak berekin ekarri ohi du, batetik, lurzoruaren desoreka handia eta, bestetik, baldintza zailetara egokitutako landareak hazi eta ugaritu izana, eta, ondorioz horien kontrako borroka zaila. Una dificultad a la que se tiene que hacer frente es que la utilización anterior de herbicidas suele llevar consigo un desequilibrio importante en el suelo y favorecer la proliferación y el crecimiento de una serie de plantas que se han adaptado a situaciones difíciles y que van a ser más difíciles de combatir.

Materiala: Nekazaritza