horticultura

1
baratzezaintza > horticultura (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baratzezaintzarako laborantza Laboreo para horticultura

Materiala: Nekazaritza

Nolanahi ere, lursail berri batean, edo baratzezaintzarako luzaroan erabili gabe egon den batean, litekeena da lan batzuk egin behar izatea dena behar bezala uzteko: Pero en un terreno nuevo o que lleva tiempo sin dedicar a la horticultura antes de todo esto puede necesitar algunos trabajos para dejarlo en condiciones:

Materiala: Nekazaritza

Lanabes bereziak erabiliz, baratzezaintzan sartuko ditugun laboreen arabera, honako lan hauek ere egiten dira: Empleando aperos especiales, en horticultura también se hacen los siguientes trabajos según los cultivos que vayamos a poner:

Materiala: Nekazaritza

Baratzezaintzan gehien erabiltzen diren lanabesen deskripzioa: Descripción de los aperos más frecuentes en horticultura

Materiala: Nekazaritza

Baratzezaintzaren xedeak Fines de la horticultura

Materiala: Nekazaritza

Baratzezaintzak garrantzi erlatiboa du nekazaritza arloko ekonomian, abeltzaintza-bazkagintza eta basogintza sektoreen azpitik. La horticultura tiene una importancia relativa en la economía agraria, por debajo de la ganadería-forrajes y el sector forestal.

Materiala: Nekazaritza

Baratzezaintza molde adina baratzezain dago. Hay tantas formas de hacer horticultura como horticultores

Materiala: Nekazaritza

Baratzezaintza teknifikatuagoa eta “kalitatezkoa”: Horticultura más tecnificada y de “calidad :

Materiala: Nekazaritza

Baratzezaintza ekologikoa Horticultura ecológica.

Materiala: Nekazaritza

baratzezaintzan ez da ohikoa. No es corriente en horticultura

Materiala: Nekazaritza